Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowelizacja KPC: Co zmieni się w procedurze cywilnej po 1 marca 2020 roku?
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Kto może skorzystać ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

5/5 z 13 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Kwestie związane ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego zostały określone w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Jak zostało słusznie wskazane w ustawie, dostarczanie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, a w szczególności dzieciom, jest w pierwszej kolejności obowiązkiem wskazanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym członków ich rodziny. Jednakże konstytucyjna zasada pomocniczości nakłada na państwo obowiązek wspierania jedynie tych osób ubogich, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji, przy czym wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów należy łączyć z działaniami zmierzającymi do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji.

Kto może skorzystać ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjny stanowią pomoc materialną udzielaną przez państwo osobom, których płatnicy alimentów okazali się niewypłacalni lub uchylali się od ich płacenia. Wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego pokrywa się z wysokością bieżąco ustalanych alimentów, jednakże nie może przekroczyć kwoty 500 zł miesięcznie. Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 725 zł.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w sytuacji:
• gdy, osoba uprawniona do świadczeń nie ukończyła 18 lat
• gdy osoba uprawniona do świadczeń uczy się w szkole do 25 roku życia
• bezterminowo, jeśli osoba, której przysługują świadczenia ma znaczny stopień niepełnosprawności

 

Do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, w przypadku, gdy egzekucja okazała się bezskuteczna. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczna egzekucja to również niemożność ściągnięcia alimentów od dłużnika przebywającego poza granicami Polski.

 

Złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Zarówno ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jak i jego wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej. W przypadku małoletniego dziecka – wniosek powinien złożyć przedstawiciel ustawowy. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej lub instytucji wskazanej przez gminę.

 

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest ustalone na okres od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Należy pamiętać o tym, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać od 1 sierpnia. W sytuacji, gdy osoba ubiegająca się ponownie o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do 31 października. Natomiast w sytuacji, gdy osoba ubiegająca się ponownie o świadczenia złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do 30 listopada.

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.