Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowelizacja KPC: Co zmieni się w procedurze cywilnej po 1 marca 2020 roku?
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Kiedy niepełnoletni może zawrzeć związek małżeński?

5/5 z 12 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Związek małżeński może zostać zawarty, co do zasady, przez osoby pełnoletnie. Kodeks rodzinny i opiekuńczy zna jednak od tej reguły jedno ważne odstępstwo – małżeństwo może bowiem zawrzeć także osoba niepełnoletnia. Trzeba tylko pamiętać, aby zachodziły ku temu odpowiednie okoliczności. Sam wiek nie jest decydującą przesłanką w kwestii prawa do ślubu.

Kiedy niepełnoletni może zawrzeć związek małżeński?

Zgodnie z treścią obecnie obowiązującego art. 10 KRiO, nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. Z powyższego wynika zatem, że prawo do ślubu przysługuje jedynie niepełnoletnim kobietom. Mężczyźni nie zostali bowiem uwzględnieni w treści powyższego przepisu. Ważnymi powodami wskazanymi przez ustawodawcę może być chociażby ciąża kobiety, czy też choroba przyszłego męża lub żony.

 

 

Bezpośrednio po II wojnie światowej polski system prawny utrzymywał granicę wieku przyszłych małżonków nieco odmiennie. Związek ten mogli bowiem zawrzeć zarówno mężczyzna, jak i kobieta, którzy ukończyli lat 16. Kodeks rodzinny i opiekuńczy podwyższył granicę wieku uprawniającego do zawarcia małżeństwa dla mężczyzn do 21 lat, przy czym istniała możliwość udzielenia zezwolenia na zawarcie małżeństwa przez mężczyznę, który nie ukończył 21 lat i kobietę, która nie ukończyła 18 lat. Sąd mógł zezwolić na wcześniejsze zawarcie małżeństwa tylko wówczas, gdy jednocześnie występowały trzy przesłanki:

  • mężczyzna ukończył 18 lat, a kobieta 16 lat,
  • za zawarciem małżeństwa przemawiały ważne powody,
  • istniały okoliczności, z których wynikało, że zamierzone małżeństwo będzie zgodne z dobrem założonej przez nie rodziny oraz z interesem społecznym.

 

Wracając jednak do aktualnej regulacji prawnej - kwestia zezwolenia na zawarcie małżeństwa nie może być jednak poruszana w oderwaniu od przepisów proceduralnych. Jak stanowi art. 561 kodeksu postępowania cywilnego, kobiecie niemającej ukończonych lat osiemnastu takiego zezwolenia udziela sąd opiekuńczy na jej wniosek. Postanowienie o udzieleniu zezwolenia staje się skuteczne z chwilą uprawomocnienia się i nie może być zmienione ani uchylone. W postanowieniu o udzieleniu zezwolenia wymienia się osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte. Przed wydaniem postanowienia rozstrzygającego taki wniosek sąd wysłucha wnioskodawcę, osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte, oraz w razie potrzeby osoby bliskie przyszłych małżonków. Gdy chodzi o udzielenie zezwolenia osobie dotkniętej chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym, sąd zasięgnie opinii biegłego lekarza, w miarę możności psychiatry.

 

Przeprowadzenie rozprawy związanej z udzieleniem zezwolenia na zawarcie małżeństwa osobie niepełnoletniej nie jest bezwzględnie konieczne. W praktyce przed wydaniem właściwego postanowienia należy jednak wysłuchać wnioskodawcy i - w razie potrzeby - osoby, z którą małżeństwo ma być zawarte, oraz osób bliskich nupturientom (narzeczonym). Jak była już mowa wcześniej, w sprawach o udzielenie zezwolenia osobie dotkniętej chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym sąd zasięga opinii biegłego lekarza psychiatry - w tym też celu sąd może wezwać te osoby do wzięcia udziału w sprawie.

Data: 28.01.2014 09:18
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: małżeństwo, związek małżeński, zawarcie małżeństwa, małżonek, małżonkowie
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.