Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowy termin egzaminu radcowskiego i adwokackiego
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Czy wiesz kto nie może zawrzeć małżeństwa?

4.9/5 z 18 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Istnieją przeszkody, które, nie pozwalają zawrzeć małżeństwa. Jedną z najbardziej znanych przeszkód uniemożliwiających zwarcie związku małżeńskiego jest wiek. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba, która nie ukończyła osiemnastego roku życia. Od tej żelaznej zasady istnieją jednak wyjątki.

Czy wiesz kto nie może zawrzeć małżeństwa?

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. Osoba, która nie osiągnęła wieku osiemnastu lat, nie będzie mogła zawrzeć małżeństwa chyba, że właściwa władza udzieli z ważnych powodów zwolnienia od wymaganego wieku z ważnych powodów zwolnienia od wymaganego wieku w interesie przyszłych małżonków. Ważnym interesem małżonków w szczególności jest:

  • ciąża kobiety, która nie ukończyła 18 roku życia (fakt ten musi zaistnieć przed zawarciem związku małżeńskiego). Sąd nie udzieli zezwolenia w przypadku kobiety, która nie ukończyła 16 roku życia.

 

Postępowanie o udzielenie zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego odbywa się w trybie nieprocesowym. Zgodnie z treścią art. 561 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego kobiecie, która nie ukończyła lat 18, udziela sąd opiekuńczy na jej wniosek. Postanowienie o udzieleniu zezwolenia staje się skuteczne z chwilą uprawomocnienia się i nie może być ani zmienione ani uchylone. Należy pamiętać, że nie można unieważnić małżeństwa z powodu braku przypisanego wieku, jeżeli małżonek przed wytoczeniem powództwa ten wiek osiągnął.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Z nauką jest jak z wiosłowaniem pod prąd. Skoro tylko zaprzestaniesz pracy, zaraz spycha cię do tyłu."

 

Koleją przeszkodą w możliwości zawarcia małżeństwa jest kwestia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Zgodnie z treścią art. 11 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nie może zawrzeć małżeństwa osoba będąca ubezwłasnowolniona całkowicie.
Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli stan zdrowia takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa.

 

Dodatkowo należy podkreślić, że nie może zawrzeć związku małżeńskiego:

  • ten, kto już pozostaje w związku małżeńskim,
  • krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej (z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi),
  • przysposabiający i przysposobiony.

 

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo powinny złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa, określone w odrębnych przepisach ( prawo o aktach stanu cywilnego). Jeżeli otrzymanie dokumentu, który osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może zwolnić tę osobę od obowiązku złożenia lub przedstawienia tego dokumentu. Kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo doniosłość związku małżeńskiego, przepisy regulujące prawa i obowiązki małżonków oraz przepisy o nazwisku małżonków i o nazwisku ich dzieci.

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.