Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Sędziowie i referendarze sądowi znów poszukiwani -w sądach kolejne wolne etaty
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Nowelizacja prawa handlowego: Pojęcie akcji rejestrowej

4/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Przeprowadzana reforma prawa handlowego zakłada wprowadzenie podstawy do obligatoryjnej dematerializacji akcji spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych, obejmującej zarówno akcje imienne, jak i akcje na okaziciela. Jej wejście w życie zaplanowano na 1 stycznia 2021 roku.

Nowelizacja prawa handlowego: Pojęcie akcji rejestrowej

Dematerializacja akcji spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych

 

Zasadniczą, normatywną treścią ustawy nowelizujące Kodeks spółek handlowych jest wprowadzenie obligatoryjnej dematerializacji akcji na okaziciela i akcji imiennych spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych, które nie podlegają obowiązkowej dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Dodatkowo przewiduje się umożliwienie dematerializacji także innych tytułów uczestnictwa w spółce takich jak świadectwa założycielskie, świadectwa użytkowe, warranty subskrypcyjne i inne tytuły do uczestnictwa w dochodach lub w podziale majątku spółki oraz dostosowanie licznych instytucji prawa spółek do konstrukcji akcji zdematerializowanej przez eliminację zbędnych przepisów lub odpowiednią modyfikację przepisów uwzględniających występowanie akcji w postaci dokumentu.

 

Akcje rejestrowe

 

Konsekwencją reformy jest wprowadzenie do polskiego prawa spółek pojęcia akcji rejestrowej, przy jednoczesnym utrzymaniu klasyfikacji akcji na okaziciela i akcji imiennej. Jakkolwiek w wyniku wprowadzanej dematerializacji wszystkich akcji rozróżnienie to w praktyce straci na znaczeniu, to jednak odejście od ww. podziału akcji wymagałoby pogłębionych analiz z punktu widzenia jego wpływu na stosunki w spółce, jak i dla całego systemu prawa, w związku z czym stanowić będzie następny krok w ewolucyjnym procesie dokonywanych zmian. Kolejnym, naturalnym krokiem będzie – jak się wydaje – definitywna rezygnacja z podziału akcji na akcje na okaziciela i na akcje imienne. Jak wskazano w uzasadnieniu ustawy nowelizującej, dematerializacja w sposób nieuchronny prowadzi do swoistej „eutanazji” klasyfikacji akcji na okaziciela i akcji imiennych na podobieństwo „eutanazji” instytucji czeku, który musiał ustąpić nowocześniejszym formom płatności (karty debetowe i kredytowe). Można oczywiście twierdzić, że już w ramach samej ustawy nowelizującej byłoby możliwe odejście od rozróżnienia akcji na okaziciela i akcji imiennych, ale projektodawcy wybrali drogę ewolucji (a nie rewolucji), która umożliwia skonfrontowanie hipotezy o braku zasadności takiego podziału w dobie dematerializacji z praktyką obrotu. W każdym razie obligatoryjna dematerializacja akcji powoduje, że każda akcja – bez względu na to, czy jest akcją na okaziciela czy akcją imienną – ma status akcji rejestrowej, umożliwiającej identyfikację także akcjonariusza uprawnionego do praw z akcji na okaziciela, w przypadkach określonych prawem.

 

 Podstawa prawna:
Art. 1, art. 6, art. 16, art. 17, art. 18, art. 21 ustawy z dna 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798).
Art. 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1655 ze zm.)


 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.