Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Reforma prawa procesowego:Sędziowie pokoju nie będą prawnikami
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Prawo gospodarcze: Nowe przepisy o CEIDG - co zmienia nowa ustawa?

4.5/5 z 2 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Nie od dzisiaj wiadomo, że przedmiotem pytań egzaminacyjnych czy pytań na kolokwium są zagadnienia, które stały się obiektem zmian legislacyjnych. Szeroko zakrojona reforma prawa gospodarczego, skutkująca m.in. uchyleniem obowiązywania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadza do polskiego porządku prawnego nową ustawę – ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Jak będzie wyglądać CEIDG po zmianach?

Prawo gospodarcze: Nowe przepisy o CEIDG - co zmienia nowa ustawa?

Nowa ustawa o CEIDG

 

Do końca roku, kwestie dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowego uregulowane były w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Po wejściu zmian, staną się one przedmiotem odrębnego aktu prawnego.

 

CEIDG

 

W nowej ustawie znajdą się regulacje będące obecnie w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, ale pojawią się też nowe rozwiązania. Jakie?

 

Zmiany dotyczące prokury i pełnomocnictwa

 

Na podstawie nowych przepisów możliwe będzie udostępnianie przez przedsiębiorcę online w CEIDG informacji o udzielonych przez niego pełnomocnictwach i ustanowionych prokurentach. Opublikowanie przez przedsiębiorcę w CEIDG informacji o pełnomocniku będzie równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie. Oznacza to, że system teleinformatyczny CEIDG będzie nie tylko narzędziem ewidencji przedsiębiorców, ale również instrumentem za pomocą którego przedsiębiorca będzie mógł zarządzać udzielanymi przez siebie pełnomocnictwami (prokurą).

 

Podzielenie danych ewidencyjnych

 

Dane wpisywane do CEIDG zostaną podzielone na dane ewidencyjne przedsiębiorcy (ich zmiana będzie obowiązkowa w ciągu 7 dni) i dane informacyjne o przedsiębiorcy (będzie je można zmienić w każdym czasie, chodzi np. o datę rozpoczęcia, zawieszenia,  wznowienia i zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej).

 

 

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

 

Możliwe będzie zawieszenie przez przedsiębiorców-osoby fizyczne wykonywania działalności gospodarczej na dowolnie określony czas oraz bezterminowo (obecnie dopuszczalny okres wynosi, co do zasady, maksymalnie 24 miesiące). Wprowadzona zostanie zasada automatycznego wznowienia wykonywania działalności gospodarczej po upływie okresu zawieszenia, jeśli przedsiębiorca wskazał taki okres we wniosku o zawieszenie. Ponadto, stworzone zostaną nowe kanały komunikacji z przedsiębiorcami (jeśli przedsiębiorca poda w CEIDG numer telefonu komórkowego będzie mógł otrzymać sms z informacją dotyczącą np. daty upływu okresu zawieszenia działalności gospodarczej, o ile została  ona przez niego wskazana).


Podstawa prawna do udostępniania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki danych gromadzonych przez ZUS i CRP-KEP.

 

Nowe przepisy stanowią również podstawę prawną do do udostępniania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki danych gromadzonych przez ZUS i CRP-KEP (Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników), co będzie miało istotny wpływ na usprawnienie postępowań administracyjnych toczących się w ramach CEIDG.


Podstawa prawna:
Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.