Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowelizacja KPC: Co zmieni się w procedurze cywilnej po 1 marca 2020 roku?
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Sesja przedaplikacyjna: Potrącenie z wynagrodzenia

4.9/5 z 36 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dosyć ważnym zagadnieniem dla wszystkich kandydatów na aplikantów komorniczych jest z pewnością dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Oczywiście wiedza z tego zakresu przyda się także chętnym na aplikacje radcowską i adwokacką – przepisy z Kodeksu pracy obowiązują bowiem na tych wszystkich egzaminach wstępnych.

Sesja przedaplikacyjna: Potrącenie z wynagrodzenia

Podstawa prawna

 

Podstawowym przepisem w zakresie dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracowniczego jest art. 87 Kodeksu pracy, zgodnie z którym, z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
 • kary pieniężne przewidziane w art. 108.

 

 

Niezwykle ważną informacją jest to, że potrąceń dokonuje się wyłącznie w powyższej kolejności. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

 • w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,
 • w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu pracy
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się."

 

Potrącenia dotyczące sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz zaliczek pieniężnych udzielone pracownikowi, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne - trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108 KP (kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń z art. 87 KP).

 

Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.

 

3 rodzaje potrąceń

 

Z powyższego wynika zatem, że polski system prawny przewiduje trzy kategorie potrąceń:

 • potrącenia dotyczące należności publicznoprawnych,
 • potrącenia dokonywane w związku z okresem nieobecności pracownika w pracy,
 • potrącenia inne.

Wysokość potrącanej pensji

 

Dokonując potrącenia z pensji pracowniczej nie zapominajmy, że nie można tego dokonać w pełnej wysokości wypłacanego wynagrodzenia. Zgodnie z regulacją art. 87[1] KP - Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • 75 % wynagrodzenia określonego powyżej - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
 • 90 % wynagrodzenia określonego w pierwszym punkcie - przy potrącaniu pracowniczych kar pieniężnych.

 

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wolne od potrąceń wynagrodzenia, ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

 

Kodeks pracy przewiduje jednak jeszcze jedną kategorię potrąceń z wynagrodzenia – za zgodą samego pracownika. Wiąże się to jednak ściśle z regulacją wyrażoną w art. 87 KP. Art. 91 KP wskazuje, że należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie. W takich przypadkach wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

 • określonej w art. 871 § 1 pkt 1 - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
 • 80 % kwoty określonej w art. 871 § 1 pkt 1 - przy potrącaniu innych należności niż określone w pkt 1.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu pracy
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Ucząc innych, sami się uczymy."

 

Przepis art. 91 KP dla potrącenia z wynagrodzenia za pracę wymaga zgody pracownika wyrażonej na piśmie. Wymieniona w tym przepisie zgoda pracownika nie może być blankietowa. Powinna dotyczyć konkretnej, istniejącej wierzytelności.

 

 

Podstawa prawna:
[art. 87, art. 87.1, art. 91, art. 108 k.p. (Dz.U. z 2014 r. Nr 1506 j.t.)]

Data: 05.05.2015 07:52
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: aplikacja, egzamin wstępny, potrącenie z wynagrodzenia, potrącenie, potrącenie komornicze, egzekucja
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.