Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowelizacja KPC: Co zmieni się w procedurze cywilnej po 1 marca 2020 roku?
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Sesja przedaplikacyjna: Wypowiedzenie zmieniające

5/5 z 47 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dziś powtórzymy zagadnienie z prawa pracy – wypowiedzenie zmieniające. W dużym skrócie jest to forma zmiany wysokości płacy lub pracy względem konkretnego pracownika. Innymi słowy, takie wypowiedzenie może zmierzać do modyfikacji dotychczasowych warunków płacy i pracy.

Sesja przedaplikacyjna: Wypowiedzenie zmieniające

Warunki zatrudnienia

 

Warunki pracy i płacy to nic innego jak dokładne określenie obowiązków pracowniczych oraz wszelkich kwestii związanych z wypłatą wynagrodzenia za pracę. Są to elementy, które koniecznie muszą znaleźć się w każdej umowie o pracę, warto przy tym wspomnieć, że ich konkretyzacja może nastąpić także w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy, jaki są regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy premiowania czy układy zbiorowe pracy. Niezależnie od powyższego, pracodawca z różnych przyczyn może chcieć zmienić warunki dotychczasowej pracy, to czy wejdą one w życie zależy jednak od pracownika – może on bowiem nie zgadzać się na tego typu modyfikacje. Z drugiej strony taka odmowna postawa wiąże się z określonymi skutkami wyrażonymi w Kodeksie pracy.

 

Podstawa prawna

 

Zgodnie z treścią art. 42 KP, przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. Z powyższego wynika zatem, iż ustna zmiana warunków pracy i płacy nie jest skuteczna i wiążąca dla pracownika. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. Pamiętajmy jednak, że wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu pracy
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy."

 

Orzeczenie

 

Jak zaznaczył sąd apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. (sygn. akt III APa 22/12), wypowiedzenie zmieniające jest konieczne jedynie w przypadku zmiany warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika. Decydujące znaczenie należy więc przypisać nie temu, że nowe warunki były niekorzystne, ale temu, że ich zmiana była uzasadniona w rozumieniu art. 45 § 1 w związku z art. 42 § 1KP. Taka uzasadniona zmiana warunków pracy i płacy pracowników jest dopuszczalna i stanowi w istocie jedną z przesłanek dotrzymania gwarancji zatrudnienia, polegającej na utrzymaniu miejsc pracy. Nie można bowiem wymagać od pracodawcy, aby przez wiele lat nie dokonywał żadnych zmian w zakresie warunków pracy i płacy swoich pracowników mimo, że występują uzasadniające to względy organizacyjne, ekonomiczne.

 

Podwyższenie wynagrodzenia lub zmiana warunków pracy na korzystniejsze (przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej pensji) nie powinna być zatem dokonywana w ramach wypowiedzenia zmieniającego. W takiej sytuacji wystarczające jest zawarcie aneksu do obowiązującej umowy o pracę, w którym to zostaną określone nowe warunki zatrudnienia danej osoby.

 

Wypowiedzenie dla pracujących emerytów

 

Wypowiedzenie zmieniające odnosi się także d szczególnej grupy pracowników, którymi są osoby w wieku przedemerytalnym (te, którym brakuje do uzyskania emerytury nie więcej, niż 4 lata). Ustawodawca przewidział, że pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy takiemu pracownikowi,  jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

  • wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy,
  • stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

 

Podstawa prawna:
[art. 42 k.p. (Dz.U. z 2014 r. Nr 11 poz. 04)]

Data: 13.04.2015 08:37
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Zawody prawnicze, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: wypowiedzenie, wypowiedzenie zmieniające, zmiana płacy, zmiana warunków pracy
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.