Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Reforma prawa procesowego:Sędziowie pokoju nie będą prawnikami
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2020 roku

0/5 z 0 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Egzaminy wstępne odbywają się – zgodnie z utartym zwyczajem – w ostatnią sobotę września. Podobnie będzie i w tym roku i jak się wydaje termin ten, w przeciwieństwie do tegorocznych egzaminów zawodowych, nie ulegnie zmianie.

Egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2020 roku

Termin egzaminu na aplikację radcowską w 2020 roku

 

  Wszyscy przyszli aplikanci zmierzą się z testem już jesienią.  Termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską wyznaczono bowiem na dzień 26 września 2020 r. (sobota), na  godz. 11.00. Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, na obszarze właściwości właściwej rady okręgowej izby radców prawnych.

 

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską

 

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

 •  wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
 •  kwestionariusz osobowy,
 •  życiorys,
 • kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 • zamiast dokumentów, o którym mowa wyżej, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (19 września 2020 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,
 •   3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 

 

 

 

 

Zasady egzaminu wstępnego dla osób niepełnosprawnych

 

Na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do egzaminu wstępnego, czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych zostaje wydłużony o połowę.

 

Do wniosku załącza się:

 •  kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.) w okresie przeprowadzania egzaminu;
 •  zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w dokonywaniu w toku egzaminu wstępnego czynności technicznych, takich jak:
 •  odczytywanie tekstu,
 •  udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe na karcie odpowiedzi;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2, dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów związanych z procedurą naboru na aplikację radcowską.

 

Opłata za egzamin na aplikację radcowską

 

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską upływa w dniu 12 sierpnia 2020 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

 

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1 300 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych).

 

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2020 r.”.


Źródło:
Oficjalna strona MS.

 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.