Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Kolejne wolne etaty w sądach powszechnych

5/5 z 2 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Po raz kolejny Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o zamiarze obwieszczenie o wolnych stanowiskach w sądach. Gdzie znajdziemy wakaty?

Kolejne wolne etaty w sądach powszechnych

Informacja o zamiarze obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich

 

Informacja o zamiarze obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich dotyczy sądów rejonowych oraz sądów okręgowych.

 

Wakaty w sądach okręgowych

 

Minister Sprawiedliwości poinformował o zamiarze obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich w poniższych sądach okręgowych:

  • Sąd Okręgowy w Gdańsku - 2 stanowiska;
  • Sąd Okręgowy w Katowicach - 1 stanowisko (zostanie zwolnione z dniem 21 maja 2018 r.);
  • Sąd Okręgowy w Radomiu - 1 stanowisko

Wakaty w sądach rejonowych

 

W sądach rejonowych znajdziemy tylko jedno wolne stanowisko sędziowskie. Znajduje się ono w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie.

 

Powołanie sędziego sądu powszechnego

 

Sędziów sądów powszechnych do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, w terminie miesiąca od dnia przesłania tego wniosku.
Sędziowie sądów powszechnych są powoływani na stanowiska:

  • sędziego sądu rejonowego;
  • sędziego sądu okręgowego;
  • sędziego sądu apelacyjnego.

Zgłoszenie kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie

 

Każdy, kto spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego sądu powszechnego, może zgłosić swoją kandydaturę na jedno stanowisko sędziowskie w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia. Zgłoszenia kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie oraz innych czynności w toku postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim kandydat dokonuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego to postępowanie, zwanego dalej "systemem teleinformatycznym", dostępnego na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa.

 

 

Dodatkowe wymagania wobec kandydatów na wolne stanowisko sędziowskie zajmujących stanowiska sędziowskie, prokuratorskie lub wykonujących zawody prawnicze

 

Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który zajmuje stanowisko sędziego sądu powszechnego, sędziego sądu administracyjnego albo sędziego sądu wojskowego, do karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt stu spraw sądowych różnych kategorii, w których rozpoznawaniu brał udział, a w przypadku mniejszej liczby spraw - wykaz sygnatur akt wszystkich spraw.

 

Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który zajmuje stanowisko prokuratora, do karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt stu spraw, w których prowadził lub nadzorował postępowanie przygotowawcze, sporządził akt oskarżenia lub środki zaskarżenia albo występował przed sądem lub składał pisma procesowe, a w przypadku mniejszej liczby spraw - wykaz sygnatur akt wszystkich spraw.

 

Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który wykonuje zawód adwokata lub radcy prawnego albo zajmuje stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, do karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt stu spraw sądowych różnych kategorii, w których występował w charakterze zastępcy procesowego, a jeżeli występował w mniejszej liczbie spraw - wykaz sygnatur akt wszystkich spraw, ze wskazaniem sądów, w których sprawy te toczyły się lub toczą, a także odpisy wszystkich, jednak nie więcej niż stu, opinii prawnych i innych dokumentów sporządzonych w związku ze stosowaniem lub tworzeniem prawa; starszy radca i radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej dołączają ponadto opinię przełożonego.
 

Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który wykonuje zawód notariusza, do karty zgłoszenia dołącza wykaz stu aktów notarialnych obejmujących różne kategorie spraw, a jeżeli sporządził mniejszą ich liczbę - wykaz wszystkich aktów.

 

Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który ma tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, do karty zgłoszenia dołącza wykaz publikacji wraz z opiniami recenzentów, jeżeli były sporządzone, odpisy sporządzonych opinii prawnych oraz charakterystykę osiągnięć w zakresie kształcenia kadr lub dorobku naukowego.

 

Do karty zgłoszenia kandydat może dołączyć także inne dokumenty popierające jego kandydaturę, w szczególności opinie i rekomendacje.

 

Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Sprawiedliwości
 

Podstawa prawna:
Art. 55, art. 57, art. 57a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U.2018.23 ze zm.). 

Data: 22.01.2018 12:56
Autor/źródło: Zespół portalu sPrawnik.pl
Kategoria: Prawo, Kariera, Aplikacje, Gorące tematy, Studia, Zawody prawnicze
Słowa kluczowe: sędzia, powołanie sędziego, sąd okręgowy, sąd rejonowy, wolne stanowiska sędziowskie, sądy powszechne, Minister Sprawieliwości
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.