Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowelizacja KPC: Co zmieni się w procedurze cywilnej po 1 marca 2020 roku?
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Prawo administracyjne materialne: Nowi ministrowie, nowe kompetencje

5/5 z 4 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Prawo administracyjne materialne jest jednym z obowiązkowych przedmiotów na wielu wydziałów prawa. Niezależnie od uczelni, jedną z podstawowych ustaw omawianych w ramach wyżej wskazanego przedmiotu jest ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. Po niedawnych, listopadowych zmianach czas na kolejna nowelizację. Sprawdźmy zatem, co tym razem wprowadzono do wskazanej wyżej ustawy.

Prawo administracyjne materialne: Nowi ministrowie, nowe kompetencje

Nowi ministrowie, czyli przypomnienie założeń nowelizacji z 19 listopada 2015 roku

 

Celem ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw było dokonanie zmian w strukturze działów administracji rządowej. Nowelizacja przewidywała między innymi utworzenie trzech nowych działów administracji – energia, gospodarka złożami kopalin oraz żegluga śródlądowa – pozostających dotychczas w ramach działów gospodarka, środowisko oraz transport. W konsekwencji utworzenia nowych działów administracji rządowej, dokonano odpowiednich zmian dotyczących katalogu spraw przynależących dotychczas do działów gospodarka, środowisko, gospodarka wodna oraz transport, a także kompetencji właściwych ministrów. Istotną zmianą było także rezygnacja z dotychczasowego powierzania kierowania działami członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz sprawy zagraniczne jednemu ministrowi, nakładając jednocześnie na ministrów właściwych do spraw energii, gospodarki, gospodarki złożami kopalin oraz informatyzacji kompetencję udziału w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w zakresie, odpowiednio, polityki energetycznej, polityki gospodarczej, gospodarki złożami kopalin oraz informatyzacji. Na marginesie przypomnijmy także, że nowelizacja dokonała ponadto zmiany w ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. W katalogu wymogów, które musi spełniać kandydat na wojewodę, dotychczasowe kryterium posiadania co najmniej 3-letniego stażu pracy w zakresie kierowania zespołami ludzkimi nowelizacja zastąpiła warunkiem dawania rękojmi należytego wykonywania obowiązków wojewody.

 

Po listopadowej nowelizacji czas na lutową

 

25 lutego 2016 roku Prezydent RP podpisał kolejną nowelizację ustawy o działach administracji rządowej. Chodzi konkretnie o ustawę z dnia 11 lutego 2016 roku  o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, której celem jest dokonanie zmian dostosowawczych w szeregu ustaw, wynikających z utworzenia nowego działu administracji rządowej energia i powierzenia zadań i kompetencji związanych z energetyką i surowcami energetycznymi – przypisywanych dotychczas ministrowi właściwemu do spraw gospodarki – ministrowi właściwemu do spraw energii. Jak już wyżej wspomniano, mocą ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1960.), utworzono nowy dział administracji – energia  – pozostający dotychczas w ramach działu gospodarka. Pociągnęło to za sobą konieczność przydzielenia ministrowi właściwemu do spraw energii zadań i kompetencji związanych z energetyką i surowcami energetycznymi. Wśród dokonanych ustawą nowelizującą zmian, jako istotne można wskazać przeniesienie na ministra właściwego do spraw energii, z dniem 1 kwietnia 2016 roku, wykonywania uprawnień nadzorczych (przysługujących dotychczas ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa) nad spółkami energetycznymi: Enea S.A., Energa S.A., Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., TAURON Polska Energia S.A., Grupa LOTOS S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Sp. z o.o. oraz SIARKOPOL Gdańsk S.A. oraz Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o., a także spółkami zależnymi od tych spółek lub spółek powstałych w wyniku łączenia, podziału lub przekształcenia tych spółek, w których Skarbowi Państwa przysługują prawa z akcji lub udziałów – nowe brzmienie art. 12b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) - zob. art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku. Powyższe zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Podstawa prawna:
Art. 7, art. 7a ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. 2015 poz. 812).

Źródło:
W artykule wykorzystano również informacje z oficjalnej strony Prezydenta RP, dotyczące ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, a także ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

 

 

 

Data: 04.03.2016 15:39
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Studia, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: prawo administracyjne materialne, minister, administracja rządowa, prawo administracyjne
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.