Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Podsumowanie tegorocznych egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Czym jest renta planistyczna?

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Opłata z tytułu wzrostu wartości danej nieruchomości, do którego doszło na skutek zmiany lub uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to renta planistyczna. Określana jest również jako opłata planistyczna. Sprawdź, jaka może być jej wysokość i kto podlega obowiązkowi jej uiszczenia.

Czym jest renta planistyczna?

Kwestia opłaty planistycznej regulowana jest postanowieniami ustawy z dnia 27 marca 2007 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w skrócie nazywaną ustawą o PIZP). W myśl przepisów renta planistyczna to forma daniny publicznej, jaką w określonych warunkach właściciel (lub użytkownik wieczysty) nieruchomości zobowiązany jest uiścić na rzecz gminy.

 

Warunki nałożenia opłaty planistycznej

 

Aby powstał obowiązek zapłaty renty planistycznej, spełnione muszą zostać dwa warunki:

  • rada gminy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub dokonała zmian w dotychczas obowiązującym planie, na skutek czego wzrosła wartość nieruchomości (na przykład w pobliżu zaplanowano budowę atrakcyjnego punktu rozrywkowego, ekskluzywnego osiedla, działkę rolną przekształcono w działkę budowlaną),
  • w ciągu pięciu lat od uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania właściciel lub użytkownik wieczysty decyduje się na sprzedaż nieruchomości.

 

Urzędy notarialne zobowiązane są do przekazywania gminom informacji o każdej zawartej umowie kupna-sprzedaży nieruchomości. Obowiązek ten regulowany jest przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wówczas, jeżeli wystąpią ku temu przesłanki, urząd gminy wydaje decyzję o nałożeniu na zbywcę opłaty planistycznej.

 

 

Wysokość renty planistycznej

 

Wysokość opłaty planistycznej obligatoryjnie określana jest przez radę gminy podczas uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyrażana jest ona w procentach i dotyczy wzrostu wartości nieruchomości (czyli różnicy w wartości nieruchomości na dzień przed uchwaleniem planu, a wartością, jaką nieruchomość osiąga na dzień sprzedaży). Zgodnie z postanowieniami ustawy o PIZP, renta planistyczna nie może przekraczać 30%. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli w wyniku wejścia w życie planu zagospodarowania, wartość nieruchomości wzrosła o 100 000 złotych, a rada gminy ustaliła opłatę planistyczną w wysokości 25%, zbywca będzie on zobowiązany do zapłaty 25 000 złotych.

 

 

Określenie wysokości opłaty planistycznej na wniosek zbywcy

 

Właściciel nieruchomości może wystąpić z wnioskiem o ustalenie wartości renty planistycznej, jaką poniósłby on, decydując się na sprzedaż mieszkania. Określenie kwoty tej opłaty pozwala właścicielowi ocenić, czy zbycie danej nieruchomości jest posunięciem opłacalnym. Co więcej, jeżeli właściciel podejmie decyzję o sprzedaży, może wliczyć kwotę renty w cenę nieruchomości i tym samym przenieść jej ciężar na osobę, która decyduje się na kupno mieszkania.

 

Cel renty planistycznej

 

Z jednej strony opłata planistyczna to narzędzie, które pozwala gminom na rekompensatę kosztów, jakie zostały przez nią poniesione w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z drugiej strony ma stanowić instrument motywujący gminy do wyzbywania się atrakcyjnych gruntów i przekazywania ich pod różnego rodzaju inwestycje.

 

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a kupno mieszkania

 

Zapoznanie się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego to jeden z najważniejszych kroków, jakie należy podjąć przed kupnem mieszkania. Z dokumentem tym można zapoznać się w wydziale zagospodarowania przestrzennego lub urbanistyki w urzędzie gminy – prawo do wglądu do niego ma każdy.

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na datę uchwalenia dokumentu – jeżeli pomiędzy nią a planowaną datą kupna mieszkania, nie minęło 5 lat, możliwe, że zbywca będzie chciał powiększyć koszt mieszkania o wysokość renty.

 

Czujność powinien wzbudzić także brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W takiej sytuacji można jedynie wystosować do gminy zapytanie o najbliższe inwestycje, a także o to, czy planowana jest uchwała planu zagospodarowania. Jeżeli dokument ten zostanie uchwalony po kupnie mieszkania i przeprowadzce, możliwe, że nowego właściciela obejmie obowiązek renty planistycznej. Oczywiście, o ile zdecyduje się na sprzedaż mieszkania w ciągu 5 lat.

 

Chcesz bez ryzyka dobrze wybrać mieszkanie, zmieścić się w budżecie i mieć wszystko w jednym miejscu? Będziesz zaskoczony, jakie to proste! Skorzystaj z narzędzia NAVIDOM!

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.