Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Sędziowie i referendarze sądowi znów poszukiwani -w sądach kolejne wolne etaty
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Niepodległość państwa polskiego w świetle Konstytucji

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Niepodległość państwa polskiego znalazła swój wyraz także w przepisach Konstytucji. Świętując 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości warto o tym pamiętać.

Niepodległość państwa polskiego w świetle Konstytucji

Zasada niepodległego państwa polskiego

 

W art. 5 Konstytucji bezpośrednio opisano zasadę niepodległości państwa. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

 

Ochrona niepodległości państwa

 

Konstytucja wyraźnie określa mechanizmy i organy państwa, których zadaniem jest strzeżenie niepodległości państwa polskiego.
Po pierwsze, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, których zadaniem jest służba ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnienie bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic. Dlatego też zachowują neutralność w sprawach politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli.

 

Po drugie, Prezydent RP, który czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Jest on także najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Co ważne, Prezydent Rzeczypospolitej obejmuje urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgi, która brzmi następująco:

 

"Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem".

 

Po trzecie, przedstawiciele Narodu, czyli posłowie. Jak wskazuje Konstytucja, przed rozpoczęciem sprawowania mandatu posłowie składają przed Sejmem następujące ślubowanie:


"Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej."

 

 

Strzeżenie niepodległości to przychylności procesowi integracji europejskiej

 

Mimo pojawiających się ostatnimi czasy symptomów podważania słuszności integracji europejskiej, wszystkim sceptykom warto przypomnieć, że bezpieczne, niepodległe państwo to państwo, które nie jest osamotnione. Na przestrzeni dziejów wydarzyło się wystarczająco dużo, by każdy z nas przywołał choć jeden przykład potwierdzający prawdziwość postawionej tezy. Także sam ustawodawca przekazał nam w Preambule Konstytucji, że musimy być „świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami”. Oznacza to, że strzeżenie niepodległości nie stoi w sprzeczności z zasadą „przychylności procesowi integracji europejskiej” (zob. wyrok TK z z 27 maja 2003 r., K 11/03).  

 

Niepodległość to wolność

 

Niepodległość to wolność, i to wolność na wielu płaszczyznach. Niepodległość to nienaruszalność granic terytorium, niepodległość to wolność osobista obywateli, niepodległość to przestrzeganie praw człowieka i obywatela, niepodległość do bezpieczeństwo, niepodległość to ochrona własnego dziedzictwa narodowego. Niepodległość to też otwartość na inne narody i kultury. Dlaczego? Bo niepodległość to nie nacjonalizm. Pamiętajmy o tym, zwłaszcza teraz.      

Podstawa prawna:
Art. 5, art. 26, art. 104, art. 126, art. 130 Konstytucji RP.
 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.