Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Prawo konstytucyjne: Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu w pytaniach odpowiedziach

5/5 z 2 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Trybunał Stanu jest jednym z konstytucyjnych organów, przed którym odpowiedzialność konstytucyjną ponoszą wskazane osoby, które w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania dopuściły się naruszenia Konstytucji lub ustawy.

Prawo konstytucyjne: Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu w pytaniach odpowiedziach

Kto ponosi odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu?

 

Odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu, za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, ponoszą:

 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów;
 3. Prezes Narodowego Banku Polskiego;
 4. Prezes Najwyższej Izby Kontroli;
 5. członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
 6. osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem;
 7. Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych;
 8. posłowie i senatorowie (za naruszenie art. 107 Konstytucji, w świetle którego w zakresie określonym ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora  nie mogą oni prowadzić działalności gospodarczej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego ani nabywać tego majątku).


Jaki jest zakres odpowiedzialności konstytucyjnej?

 

Odpowiedzialność konstytucyjna obejmuje czyny, którymi takie osoby jak Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem,  także  Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, chociażby nieumyślnie, naruszyły Konstytucję lub ustawę.

 

Komu przysługuje prawo postawienia Prezydenta w stan oskarżenie?

 

Prawo postawienia Prezydenta w stan oskarżenia przysługuje wyłącznie Zgromadzeniu Narodowemu. Postawienie Prezydenta w stan oskarżenia może nastąpić uchwałą Zgromadzenia Narodowego, podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego.

 

Komu przysługuje prawo pociągnięcia do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Prezesa Rady Ministrów oraz członków Rady Ministrów?

 

Prawo to przysługuje wyłącznie Sejmowi.

 

Kto może być członkiem Trybunału Stanu?

 

W skład Trybunału Stanu mogą być wybrani obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych, niekarani sądownie, niezatrudnieni w organach administracji rządowej.

 

 

 

Czy w postępowaniu przed Trybunałem Stanu udział obrońcy jest konieczny?

 

Tak, w postępowaniu przed Trybunałem Stanu udział obrońcy jest konieczny, przy czym obrońcą może być jedynie adwokat lub radca prawny.

 

Jakie kary wymierza Trybunał Stanu?

 

Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, o ile nie wypełniają znamion przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, Trybunał Stanu wymierza łącznie lub osobno następujące kary:

 1. utratę czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach Prezydenta, w wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach organów samorządu terytorialnego;
 2. zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych i w organizacjach społecznych;
 3. utratę wszystkich albo niektórych orderów, odznaczeń i tytułów honorowych.

 

Kary dotyczące utraty praw i zakazów, o których mowa wyżej, mogą być orzekane na czas od 2 do 10 lat.

 

Za czyny stanowiące przestępstwo lub przestępstwo skarbowe Trybunał Stanu orzeka kary lub środki karne przewidziane w ustawie (chodzi tu przede wszystkim o Kodeks karny,  Kodeks karny skarbowy, a także o pozakodeksowe ustawy zawierające przepisy prawa karnego materialnego).

 

W razie uznania przez Trybunał Stanu chociażby nieumyślnego popełnienia czynów takich jak naruszenie Konstytucji, ustawy, popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, Trybunał orzeka odpowiednio w odniesieniu do Prezydenta - złożenie z urzędu, a w odniesieniu do pozostałych osób, utratę zajmowanego stanowiska, z którego pełnieniem związana jest odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu.

 

W przypadku posłów natomiast Trybunał Stanu orzeka pozbawienie mandatu poselskiego.

 

W ustawie o Trybunale Stanu wskazano, że Trybunał Stanu z uwagi na znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu lub szczególne okoliczności sprawy może również poprzestać na uznaniu winy oskarżonego.

 

Podstawa prawna:
Art. 1, art. 3, art. 4, art. 6, art. 26 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu  (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2050).

Data: 22.07.2017 09:00
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: Trybunał Stanu, prezes rady ministrów, prezydent, odpowiedzialność konstytucyjna
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.