Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Podsumowanie tegorocznych egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Wolność działalności gospodarczej wg Trybunału Konstytucyjnego

4.6/5 z 17 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

W Polsce obowiązuje zasada wolności i swobody działalności gospodarczej. Nie oznacza to jednak, że każdy przedsiębiorca może podejmować czynności zarobkowe w całkowicie dowolny sposób. Prawo wymaga bowiem przestrzegania wyznaczonych odgórnie zasad, choćby w kwestii prawidłowej rejestracji działalności gospodarczej. Niemniej ważne są także koncesje i zezwolenia na prowadzenie określonego rodzaju czynności. Trybunał Konstytucyjny zajął się niedawno sprawą związana z zagadnieniem wolności gospodarczej.

Wolność działalności gospodarczej wg Trybunału Konstytucyjnego

27 lutego 2014 r. Trybunał rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy dotyczące prowadzenia, wbrew zakazowi, działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług taxi w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina, bez zgody zarządzającego lotniskiem. Wątpliwości sądu pytającego powstały w związku ze sprawą, w której warszawski taksówkarz został obwiniony o to, że w styczniu 2013 r., w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina, wbrew zakazowi świadczył usługi taxi, bez zgody zarządzającego lotniskiem. Interweniujący policjant nałożył na niego mandat karny w wysokości 150 zł. Taksówkarz odmówił jednak jego przyjęcia twierdząc, że posiada zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie całego kraju i nie potrzebuje dodatkowej zgody zarządzającego Portem Lotniczym.

 

 

Zgodnie z art. 210 ust. 1 pkt 5a ustawy Prawo lotnicze, odpowiedzialności karnej zagrożonej karą grzywny podlega ten, kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 83a ust. 1 ustawy nie stosuje się do nakazu lub zakazu zawartego w przepisach porządkowych obowiązujących na lotnisku, wydanych na podstawie art. 83a ust. 2. Jak wskazywał sąd pytający, obecne brzmienie art. 210 ust. 1 pkt 5a ustawy Prawo lotnicze odsyła do art. 83a ust. 1 tej ustawy. Podstawą wydania przepisów porządkowych, o których mowa w art. 83a ust. 1 prawa lotniczego, niemających rangi przepisów powszechnie obowiązujących, jest art. 83a ust. 2 tej ustawy. Pozwala on Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na określenie w drodze rozporządzenia - w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Finansów – podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku, obowiązujących wszystkie osoby znajdujące się na terenie lotniska. Z tej możliwości minister skorzystał, wydając 4 września 2012 r. rozporządzenie w tej sprawie. § 2 ust. 1 pkt 6 lit b powyższego rozporządzenia stanowi, że na terenie lotniska zabrania się prowadzenia bez zgody zarządzającego lotniskiem działalności gospodarczej, w tym reklamowej, akwizycyjnej lub innej działalności zarobkowej. Sąd pytający miał wątpliwości, czy tak określona norma kompetencyjna umożliwia organom władzy publicznej ograniczenie konstytucyjnie zagwarantowanej wolności gospodarczej, a tym samym, czy nie narusza art. 22 w związku z art. 20 konstytucji.

 

W wyroku o sygn. akt P31/13 TK orzekł, iż kwestionowane przepisy prawa lotniczego i rozporządzenia w sprawie podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku są zgodne z Konstytucją. Tym samym oznacza to, iż art. 210 ust. 1 pkt 5a w związku z art. 83a ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze jest zgodny z art. 22 w związku z art. 20 konstytucji oraz z wynikającą z art. 2 Konstytucji zasadą prawidłowej legislacji. Dodatkowo § 2 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 2012 r. w sprawie podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku jest zgodny z art. 22 w związku z art. 20 i art. 2 konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

 

W uzasadnieniu swojego stanowiska Trybunał zaznaczył, że gwarantowana przez art. 22 Konstytucji wolność działalności gospodarczej nie ma charakteru absolutnego, a zatem może podlegać ograniczeniom. Skoro operowanie przepisami blankietowymi jest akceptowane w kontekście szczególnej gwarancji określoności skonstruowanej na użytek odpowiedzialności karnej, to uznać należy, że przy spełnieniu określonych warunków, posługiwanie się przepisem blankietowym nie koliduje także z ogólną („słabszą“) gwarancją wynikającą z zakorzenionej w art. 2 Konstytucji zasadzie poprawnej legislacji.

Data: 03.03.2014 12:00
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, prowadzenie działalności gospodarczej, wolność działalności gospodarczej, działalność zarobkowa
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.