Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Podsumowanie tegorocznych egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Zmiany w prawie cywilnym, które weszły w życie 1 stycznia

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

2020 rok właśnie się rozpoczął. My zaś przygotowaliśmy dla Was podsumowanie zmian, które weszły w życie 1 stycznia. Na początek Kodeks cywilny.

Zmiany w prawie cywilnym, które weszły w życie 1 stycznia

Zmiany w kodeksie cywilnym w 2020 roku

 

1 stycznia w życie weszła nowelizacja Kodeksu cywilnego, wynikająca z dnia z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Zakłada ona zmiany w art. 981(1) KC, obejmującym swą regulacją instytucję zapisu windykacyjnego.

 

Zapis windykacyjny

 

Zapis windykacyjny to postanowienie testamentowe. Zgodnie z normą art. 981(1) § 1 k.c., w  testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku.

 

Przedmiot zapisu windykacyjnego po zmianach

 

Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:

  •  rzecz oznaczona co do tożsamości;
  •  zbywalne prawo majątkowe;
  •  przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne;
  • ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności;
  • ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej.

 

Jak wynika z powyższego, nowelizacja, która wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku rozszerza katalog przedmiotów zapisu windykacyjnego

 

Włączenie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej do katalogu przedmiotów zapisu windykacyjnego

 

Jak wskazuje ustawodawca w uzasadnieniu nowelizacji, zgodnie z brzemieniem art. 10 § 1 k.s.h. ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce osobowej jest co do zasady niezbywalny, ale - w przeciwieństwie do udziału w spółce cywilnej - umowa spółki osobowej może przewidywać, że taki "udział spółkowy" będzie zbywalny. Jeśli spadkobiercy wspólnika nie wstępują do spółki, skutki śmierci wspólnika są tożsame ze skutkami wystąpienia ze spółki, a do spadku wchodzi roszczenie o wypłatę wartości udziału kapitałowego przypadającego na zmarłego wspólnika (art. 65 k.s.h.). Roszczenie to może być przedmiotem zapisu windykacyjnego. Istnieją jednak poważne wątpliwości, czy przedmiotem zapisu windykacyjnego może być udział wspólnika w handlowej spółce osobowej. Przyjmuje się bowiem, że ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej nie jest zbywalnym prawem majątkowym w rozumieniu art. 981(1) § 2 pkt 2 k.c., nawet jeżeli umowa spółki dopuszcza możliwość przeniesienia go. Wskazuje się, że prawa i obowiązki wchodzące "w skład" ogółu praw i obowiązków wspólnika stanowią elementy o różnym charakterze. Wchodzą w ich skład zarówno prawa wewnątrzspółkowe, zobowiązania występującego wspólnika, prawa korporacyjne, jak i prawa czysto majątkowe, w tym prawo do udziału kapitałowego. Udział kapitałowy nie jest jednak samodzielnym i zbywalnym prawem przysługującym wspólnikowi. Wyklucza to zatem uczynienie go przedmiotem zapisu windykacyjnego na podstawie obecnego brzmienia art. 981(1) k.c.  Dlatego też zdecydowano się wprowadzić możliwość, by wspólnik spółki osobowej w drodze zapisu windykacyjnego rozrządził przysługującym mu udziałem w spółce. Zmiana ta ułatwi bowiem przeprowadzanie sukcesji w spółkach osobowych, często wykorzystywanych w działalności firm rodzinnych. Co więcej, Użycie w treści art. 981(1) k.c. pojęcia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej, przesądza o wprowadzeniu do k.s.h. nowej podstawy wstąpienia do spółki sukcesorów zmarłego wspólnika tj. zapisobierców windykacyjnych. Do osób takich należy odpowiednio stosować przepisy dotyczące spadkobierców, co oznacza, że ich wstąpienie do spółki na zasadach wynikających z zapisu windykacyjnego, tj. nabycie ogółu praw z chwilą otwarcia spadku, będzie wymagało spełnienia warunków określonych w art. 10 k.s.h., względnie w art. 64 k.s.h.

 

 

 

 

Podstawa prawna:
Art. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.
Art. 981(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) 

 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.