Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Szybka powtórka: Umyślność a nieumyślność, czyli krótko o stronie podmiotowej czynu zabronionego
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

5 najważniejszych pytań i odpowiedzi z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

4.9/5 z 38 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

To już ostatni moment na powtórkę przed egzaminem wstępnym, dlatego my przygotowaliśmy opracowanie 5 najważniejszych pytań z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

5 najważniejszych pytań i odpowiedzi z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Jakie ubezpieczenia obejmują ubezpieczenia społeczne?
 

Ubezpieczenia społeczne obejmują:

 • ubezpieczenie emerytalne;
 • ubezpieczenia rentowe;
 • ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane "ubezpieczeniem chorobowym";
 • ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane "ubezpieczeniem wypadkowym".

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Człowiek uczy się przez pół życia, żeby przez drugą połowę mógł mieć co zapominać."

 

Czego dotyczy zasada równego traktowania na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych?

 

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych stoi na gruncie równego traktowania wszystkich ubezpieczonych bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, stan cywilny oraz stan rodzinny. Zasada równego traktowania dotyczy w szczególności:

 • warunków objęcia systemem ubezpieczeń społecznych;
 • obowiązku opłacania i obliczania wysokości składek na ubezpieczenie społeczne;
 • obliczania wysokości świadczeń;
 • okresu wypłaty świadczeń i zachowania prawa do świadczeń.

Co ważne, ubezpieczony, który uważa, że nie zastosowano wobec niego zasady równego traktowania, ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu ubezpieczeń z ubezpieczenia społecznego przed sądem.

 

Kto to jest ubezpieczony?

 

Mianem ubezpieczonych określa się osoby fizyczne podlegające chociaż jednemu z ubezpieczeń społecznych, o których mowa wyżej w pytaniu pierwszym, a więc:

 • ubezpieczeniu emerytalnemu;
 • ubezpieczeniu rentowemu;
 • ubezpieczeniu w razie choroby i macierzyństwa;
 • ubezpieczeniu z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Czy potrafisz wymienić i opisać czterech przykładowych płatników składek?

 

Wśród płatników składek wymienia się:

 • Pracodawcę - w stosunku do pracowników i osób odbywających służbę zastępczą oraz jednostkę organizacyjną lub osobę fizyczną pozostającą z inną osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi, w tym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym albo pobierania zasiłku macierzyńskiego, z wyłączeniem osób, którym zasiłek macierzyński wypłaca ZUS;
 • Ośrodek pomocy społecznej - w stosunku do osób rezygnujących z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
 • Centrum integracji społecznej - w stosunku do osób pobierających świadczenie integracyjne,
 • Osobę prowadzącą pozarolniczą działalność - w stosunku do osób współpracujących przy prowadzeniu tej działalności.

Kto wykonuje zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych?

 

Zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych określone ustawą wykonują:

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • otwarte fundusze emerytalne, określone w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w zakresie gromadzenia i lokowania składki na ubezpieczenie emerytalne;
 • płatnicy składek.

Zakres zadań z ubezpieczeń społecznych wykonywanych przez otwarte fundusze emerytalne określają przepisy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy."

 

Podstawa prawna:
Art. 1, art. 2a, art. 3, art. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2015.121)

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.