Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Egzamin adwokacki i radcowski w 2019 roku
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Podstawowe obowiązki notariuszy

4.9/5 z 7 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Notariusz jest zawodem zaufania publicznego o szczególnym charakterze. Jest to jednocześnie jedna z najstarszych profesji prawniczych, nie tylko w Polsce. Obowiązki tego rodzaju prawników umieszczone zostały nie tylko w ustawie – Prawo o notariacie, lecz także w uchwale z dnia 12 grudnia 1997 r. – Kodeks etyki zawodowej notariusza.

Podstawowe obowiązki notariuszy

Notariusze muszą wykonywać swą pracę w sposób nie tylko zgodny z obowiązującymi przepisami (co oczywiście wymusza na nich nieustanne kształcenie zawodowe), ale także rzetelnie i bezstronnie. Ich profesjonalne podejście do każdej prowadzonej sprawy gwarantuje klientom brak problemów w przyszłości. Wszelkie naruszenia powodują możliwość pociągnięcia notariusza do odpowiedzialności dyscyplinarnej, a niekiedy nawet wykluczenie go z samorządu i utratę prawa do wykonywania zawodu.

 

 

Podstawowymi zasadami obowiązującymi notariusza są: uczciwość, rzetelność, niezależność oraz bezstronność i zachowanie tajemnicy zawodowej. Notariusz winien swą postawą i działaniem dawać dobre świadectwo zawodowi oraz dbać o powagę, honor i godność zawodu. Notariusz obowiązany jest dbać o przestrzeganie zasad etyki również przez innych członków swojego środowiska zawodowego oraz przez swoich pracowników. Powinien on rozwijać swą wiedzę zawodową w celu podnoszenia jakości świadczonych usług w szczególności poprzez udział w szkoleniach i seminariach. Notariusz jako osoba zaufania publicznego wyposażona przez Państwo w określone funkcje władcze, winien dokładać starań, aby w działaniach zachować równowagę między publicznym ich charakterem a swym statusem wolnego zawodu. Notariusz zobowiązany jest dokonywać czynności zawodowych zgodnie z prawem, według najlepszej woli i wiedzy oraz z należytą starannością. Zgodność z prawem czynności notarialnej nie wyklucza odpowiedzialności dyscyplinarnej notariusza, jeśli czynność ta została dokonana z naruszeniem zasad etyki zawodowej notariusza. Notariusz obowiązany jest dokonywać wszelkich czynności notarialnych osobiście. Nie jest dopuszczalna zgoda notariusza na to, aby osoba korzystająca z bliskich związków z notariuszem wyręczała go w jakichkolwiek działaniach przypisywanych wyłącznie notariuszowi.

 

Notariuszowi nie wolno poza wynagrodzeniem uzyskiwać innych korzyści ze spraw będących przedmiotem czynności. Notariuszowi nie wolno w związku z czynnościami notarialnymi wynagradzać osób niezatrudnionych w kancelarii, ani też uzyskiwać od nich dodatkowych korzyści. Notariuszowi wolno prowadzić kancelarię tylko w jednym lokalu w miejscowości, w której Minister Sprawiedliwości wyznaczył mu siedzibę kancelarii. Przepis ten stosuje się odpowiednio do kancelarii prowadzonej przez notariuszy w formie spółki cywilnej lub partnerskiej.

 

Notariusz obowiązany jest do zastosowania takich rozwiązań prawnych, które odpowiadają woli klienta. Starania notariusza w spełnieniu woli klienta nie mogą jednak prowadzić do obejścia prawa. Zakazane jest zatem uczestnictwo we wszelkich sprawach, które nie są zgodne z prawem. Notariusz zapewniając stosowanie prawa w sposób odpowiadający woli i intencjom stron jest jednocześnie zobowiązany do zachowania lojalności wobec Państwa. Notariusz obowiązany jest dbać o zachowanie powagi urzędu i niezależności, gdy stroną czynności są instytucje państwowe, samorządowe i inne, przy jednoczesnym zachowaniu należytego szacunku wobec osób te instytucje reprezentujących. W wypadku konfliktu między stronami bądź oczywistej sprzeczności ich interesów - notariusz obowiązany jest odmówić dokonania czynności. Notariusz, wykonując swój zawód, ma obowiązek postępować zgodnie z zasadą, że dokonywanie czynności to nie tylko jego prawo, ale przede wszystkim ustawowy obowiązek. Każde zaniechanie przez notariusza dokonania żądanej czynności dopuszczalnej przez prawo jest odmową jej dokonania. Nie jest takim zaniechaniem wyznaczenie przez notariusza uzasadnionego terminu dokonania czynności bądź żądanie przedłożenia dokumentów niezbędnych do dokonania czynności. Powyższe stosuje się również do czynności dokonywanych poza kancelarią. Notariusz może odmówić dokonania czynności klientowi, który zachowuje się obraźliwie lub uniemożliwia mu godne wykonywanie zawodu. Notariusz obowiązany jest zapewnić klientom warunki do swobodnego składania oświadczeń oraz zachowania tajemnicy. Notariusz obowiązany jest zapewnić bezpieczne przechowywanie całej dokumentacji, dotyczącej dokonywanych czynności, gwarantujące zachowanie tajemnicy notarialnej. Obowiązkiem notariusza jest dbanie o zachowanie tajemnicy zawodowej przez jego pracowników na zasadach obowiązujących jego samego. Pamiętajmy, że obowiązek zachowania tajemnicy wiąże notariusza również:

  • po jego odwołaniu;
  • po śmierci uczestnika czynności.

 

Od obowiązku zachowania tajemnicy zwalnia jednak notariusza orzeczenie sądu albo zgodne oświadczenie wszystkich uczestników czynności notarialnej.

Data: 19.02.2014 07:22
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Zawody prawnicze
Słowa kluczowe: notariusz, notariusze, obowiązki notariusza, obowiązki notariuszy
wydrukuj wyślij znajomemu

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.