Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Sędzia powołany na próbę?

5/5 z 4 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2007 r. (syg. akt SK 7/06), od 6 maja 2009 r. w polskim systemie prawnym nie funkcjonuje już stanowisko asystenta sądowego w sądach powszechnych i wojskowych. Trybunał orzekł, że przepis pozwalający Ministrowi Sprawiedliwości powierzanie czynności sędziowskich asesorom utracił moc 6 maja 2009 r. z racji jego sprzeczności z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP (każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd).

Sędzia powołany na próbę?

Do 5 maja 2009 r. Minister Sprawiedliwości mianował na asesora sądowego osobę, która po odbyciu 3 letniej aplikacji sądowej zdała egzamin sędziowski lub spełniła inne wymagane w ustawie warunki. Mianowanie następowało na czas nieokreślony. Asesor mógł zostać zwolniony za wypowiedzeniem wyłącznie za zgodą kolegium właściwego sądu okręgowego. Po 3 latach wykonywania pracy na stanowisku asesora, mógł on ubiegać się na nominację na sędziego sądu rejonowego. Istniała także możliwość powierzenia asesorowi pełnienie obowiązków sędziego na maksymalny okres 4 lat. W takim przypadku asesorowie byli niezwiśli, podlegali tylko Konstytucji RP oraz ustawom. Wszystkie uprawnienia i obowiązki asesora były identyczne jak u zwykłych sędziów. Jedyną różnicą było to, że asesor mógł zostać usunięty ze swojego stanowiska, przy czym niezbędnym do tego było wydanie decyzji przez Ministra Sprawiedliwości i uzyskanie zgody większości sędziów wchodzących w skład kolegium danego sądu okręgowego.

Od 3 lat w polskim prawie nie funkcjonuje już pojęcie asesora sądów powszechnych i wojskowych. 28 sierpnia 2012 r. Krajowa Rada Sądownicza zaproponowała przywrócenie czasowego orzekania, co w związku z tym stwarza szansę na powrót asesorów. Likwidacja stanowiska asesora miała doprowadzić do obsadzania urzędów sędziowskich bardziej profesjonalnymi i doświadczonymi prawnikami, niż miało to miejsce w przypadku poprzednio obowiązującego stanu prawnego. W tym celu wprowadzono także zmiany w kształceniu przyszłych sędziów i prokuratorów. Niestety rzeczywistość przerosła oczekiwania ustawodawcy, ponieważ asesorzy byli bardziej przygotowani do zawodu sędziego, niż kandydaci na to stanowisko w obecnym czasie – tego zdania jest coraz więcej praktyków. Oczywiście ponowne wprowadzenie asesora do polskiego prawa nie będzie takie proste, ponieważ główną przeszkodą jest w tym przypadku Konstytucja RP, która jak wiadomo jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polski. Powrót asesora jest zatem uzależniony od zmiany Konstytucji w zakresie art. 45 ust. 1. Być może uda się tego dokonać, biorąc pod uwagę fakt, że środowisko prawnicze opowiada się pozytywnie co do proponowanych zmian.

 

Data: 18.09.2012 11:00
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Zawody prawnicze
Słowa kluczowe: Minister Sprawiedliwości, sędzia, aplikacja sądowa, egzamin sędziowski, nominacja na sędziego, Krajowa Rada Sądownicza
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.