Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Usunięcie tych ciąż będzie karane więzieniem. Szczegóły tzw. kompromisu Prezydenta Dudy
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Stypendium dla studentów z rodzin popegeerowskich

4.3/5 z 6 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Osoba pochodząca z rodziny popegeerowskiej, która zda maturę i dostanie się na studia dzienne, może otrzymać stypendium w wysokości 500,-zł miesięcznie.

Stypendium dla studentów z rodzin popegeerowskich

Program Stypendiów Pomostowych

Program Stypendiów Pomostowych to polski pozarządowy program stypendialny, zapoczątkowany w 2002 roku. Jego celem jest zniwelowanie dysproporcji w dostępie do szkolnictwa wyższego między młodzieżą pochodzącą ze wsi, a młodzieżą z dużych miast. Organizatorem i operatorem Programu Stypendiów Pomostowych jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi. Została ona założona w 1991r. przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości i polski Skarb Państwa. Jest finansowana przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Partnerami programu są między innymi NBP oraz różne fundacje i organizacje pozarządowe, w tym fundacje banków i instytucji ubezpieczeniowych działających w Polsce. Z programem współpracuje Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR). Celem inicjatywy jest także ułatwienie tej młodzieży podjęcie decyzji o kontynuacji kształcenia się na stacjonarnych studiach magisterskich jednolitych bądź dwustopniowych na polskich uczelniach państwowych. Oprócz młodzieży ze środowisk popegeerowskich o stypendia mogą też ubiegać się uczestnicy finałów olimpiad przedmiotowych, wychowankowie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także laureaci konkursu Dyplom Marzeń posiadający rekomendacje lokalnych organizacji pozarządowych. Wszelkie informacje dotyczące Programu Stypendiów Pomostowych, w tym Regulamin, znajdują się na stronie internetowej: www.stypendia-pomostowe.pl. Na tej samej stronie można również znaleźć odnośnik do wykazu Oddziałów Terenowych ANR, które udzielają szczegółowych informacji.

 

Kto może otrzymać stypendium?

O tego rodzaju stypendium mogą ubiegać się dzieci byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat. Ubiegający się o stypendium musi na egzaminie maturalnym zdobyć co najmniej 105 punktów i dostać się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, na polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Ponadto musi mieszkać na terenie wiejskim lub w mieście do 20 tys. mieszkańców. O przyznaniu stypendium decyduje również kryterium dochodowe, bowiem otrzyma je osoba, w której rodzinie dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1120,- zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności dochód ten nie może  przekroczyć 1280,-zł.

 

Gdzie i kiedy składać wnioski?

Wnioski o stypendium należy wypełnić on-line w terminie do 14 sierpnia 2013r., do godziny 16.00 na formularzach, które zostaną uaktywnione 1 lipca 2013r. na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl. Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami trzeba przekazać, w terminie do 23 sierpnia 2013r., do odpowiedniego Oddziału Terenowego ANR.  

 

Zasady przyznawania stypendium

Lista stypendystów będzie znana w październiku 2013 roku. O przyznaniu stypendium i sposobie jego wypłaty decyduje Fundacja Edukacyjnej Przedsiębiorczości. W roku akademickim 2013/14 wysokość stypendium wyniesie 5.000,-zł i będzie ono wypłacane w 10 miesięcznych ratach, od października 2013r. do lipca 2014r. Po pierwszym roku stypendysta może uzyskać dalszą pomoc ale tylko wówczas, gdy osiągnie ponadprzeciętne wyniki w nauce. Pieniądze ze stypendium można przeznaczyć na wyżywienie, zakwaterowanie, zakup podręczników akademickich, odzieży i obuwia.

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.