Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: 3 najpopularniejsze mity na temat bankowości mobilnej i przelewów na telefon
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Egzamin komorniczy w 2018 roku-kiedy się odbędzie i kto może do niego przystąpić?

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Minister Sprawiedliwości wyznaczył termin egzaminu komorniczego w 2018 roku. Kiedy się odbędzie i kto może do niego przystąpić?

Egzamin komorniczy w 2018 roku-kiedy się odbędzie i kto może do niego przystąpić?

Kiedy odbędzie się egzamin komorniczy?

 

Termin egzaminu wyznaczono na 8 marca 2018 r. godz. 10.00 - dzień pierwszy i na 9 marca 2018 r. godz. 10.00 - dzień drugi.

 

Kto może przystąpić do egzaminu?

 

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które ukończyły aplikacje komorniczą oraz osoby, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, tj.:

 1. osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 3 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;
 2. osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 3 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z czynnościami wykonywanymi przez notariusza w kancelarii notarialnej;
 3. osoby, które w terminie określonym w art. 13a ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji nie złożyły wniosku o powołanie na stanowisko komornika;
 4. osoby, o których mowa w art.15c ust. 2 i art. 32ba ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.


Gdzie należy złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu komorniczego?

 

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu komorniczego, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego (Dz. U. poz. 1521), należy złożyć w siedzibie właściwej komisji egzaminacyjnej, odpowiadającej siedzibie rady izby komorniczej w:

 • Gdańsku z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 703A, kod 81-853 Sopot, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Białymstoku i Gdańsku;
 • Katowicach, ul. Promienna 15, kod 40-157, dla obszaru właściwości Izby Komorniczej w Katowicach;
 •  Krakowie, ul. Francesco Nullo 8/3, kod 31-543, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Krakowie i Rzeszowie;
 • Łodzi, ul. Mikołaja Kopernika 64A lok. 2 bud. J, kod 90-553, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Łodzi i Lublinie;
 • Poznaniu, ul. Głęboka 4, kod 61-553, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Poznaniu i Szczecinie;
 • Warszawie, ul. Kaliska 23 U5, kod 02-316, dla obszaru właściwości Izby Komorniczej w Warszawie;
 • Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 56e/u1, kod 53-333, dla obszaru właściwości Izby Komorniczej we Wrocławiu.

 
Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

 

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego należy dołączyć:

 • dwa odpisy wniosku,
 • życiorys,
 • zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków komornika sądowego wydane przez lekarza medycyny pracy,
 • dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dokumenty potwierdzające odbycie aplikacji komorniczej lub pracę, o której mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej,
 • dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.


Wnioski o dopuszczenie do egzaminu komorniczego należy składać w terminie do dnia 17 stycznia 2018 r.

 

 

Opłata egzaminacyjna

 

Opłata egzaminacyjna wynosi 1 050 zł (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych). Opłatę należy wpłacić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000z dopiskiem: „imię i nazwisko zdającego - opłata za egzamin komorniczy w 2018 r.”.

 

Źródło: Oficjalna strona Ministerstwa Sprawiedliwości.

Data: 02.11.2017 11:24
Autor/źródło: Zespół portalu sPrawnik.pl
Kategoria: Aplikacje, Gorące tematy, Studia, Zawody prawnicze, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: komornik, aplikacja komornicza, egzamin komorniczy 2018, sąd, Minister Sprawiedliwości
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.