Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Najbardziej pożądane zawody na rynku pracy w 2021 roku
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Aplikacje prawnicze: Aplikacja komornicza

5/5 z 25 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Lato w pełni, a wakacyjna pogoda nie nastraja do nauki. Dla przyszłych aplikantów wakacje to czas przygotowań do jednych z kluczowych egzaminów, a mianowicie egzaminów wstępnych na aplikacje. Zapewne większość z Was już wie, jaką aplikacje chce odbywać. Natomiast dla tych, którzy wciąż się wahają przygotowaliśmy parę informacji o aplikacji komorniczej.

Aplikacje prawnicze: Aplikacja komornicza

Kto może być aplikantem komorniczym?

 

Aplikantem komorniczym może zostać ten, kto:

 • spełnia warunki określone w ustawie;
 • uzyskał pozytywną ocenę z egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, zwanego "egzaminem konkursowym".

 

Warunki jakie musi spełniać aplikant komorniczy

 

Aplikantem komorniczym może zostać osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiada nieposzlakowaną opinię;
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • nie jest podejrzana o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na pełnienie obowiązków komornika, którą ustala lekarz medycyny pracy.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia na Egzamin wstępny na aplikację zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Z nauką jest jak z wiosłowaniem pod prąd. Skoro tylko zaprzestaniesz pracy, zaraz spycha cię do tyłu."

 

Zatrudnienie aplikanta

 

Wszyscy ci, którzy odbywają aplikację wiedzą, że trafnie opisuje ich sytuację materialną sparafrazowane powiedzenie „Biedny jak aplikant”. Szczęściarze mogą jednak liczyć na zatrudnienie. Zgodnie z ustawą, aplikanta komorniczego zatrudnia komornik, który ma obowiązek zatrudnić w okresie 3 lat co najmniej jednego aplikanta komorniczego. Prezes sądu apelacyjnego może jednak zwolnić komornika z obowiązku, o którym mowa wyżej, po zasięgnięciu opinii prezesa właściwego sądu rejonowego i rady właściwej izby komorniczej. Również prezes właściwego sądu apelacyjnego albo rada właściwej izby komorniczej może zobowiązać komornika do zatrudnienia wskazanego aplikanta komorniczego.

 

Egzamin konkursowy

 

Egzamin konkursowy przeprowadzają komisje egzaminacyjne raz w roku, w terminie wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości równocześnie we wszystkich izbach komorniczych.

 

Egzamin konkursowy polega na sprawdzeniu wiedzy kandydata na aplikanta komorniczego z zakresu:

 • prawa konstytucyjnego,
 • prawa cywilnego,
 • postępowania cywilnego,
 • prawa gospodarczego,
 • prawa spółek handlowych,
 • prawa pracy,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa administracyjnego,
 • postępowania administracyjnego,
 • prawa finansowego,
 • prawa europejskiego,
 • prawa prywatnego międzynarodowego,
 • ustroju sądów i samorządu komorniczego.

W razie zaistnienia zdarzenia losowego, uniemożliwiającego przeprowadzenie egzaminu konkursowego w terminie, o którym mowa wyżej Minister Sprawiedliwości wyznacza dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu konkursowego.

 

Minister Sprawiedliwości zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku ogłoszenie o egzaminie konkursowym, w którym wskazuje:

 • termin przeprowadzenia egzaminu konkursowego;
 • termin, do którego należy złożyć zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu konkursowego nie późniejszy niż przypadający na 50 dzień przed datą rozpoczęcia egzaminu konkursowego;
 • siedziby i adresy komisji egzaminacyjnych, do których należy składać zgłoszenia;
 • wysokość opłaty konkursowej oraz numer rachunku, na który należy dokonać wpłaty.

 

Opłata za udział w egzaminie konkursowym stanowi dochód budżetu państwa. Kandydat uiszcza tę opłatę na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości. Opłata, o której mowa wyżej, wynosi połowę równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia na Egzamin wstępny na aplikację zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Dzisiaj uczy się od Wczoraj. Jutro może skorzystać z tego co nauczyło się Dzisiaj."

 

Podstawa prawna:
Art. 10, art. 29, art. 29c, art. 29d, art. 29e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U.2015 r., poz. 790).

Data: 08.07.2015 06:40
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Aplikacje, Zawody prawnicze, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: aplikacje, aplikacja komornicza, aplikant, zatrudnienie aplikanta, egzamin konkursowy
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.