Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych dla osób niezaszczepionych na Covid -19 w świetle Konstytucji
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Aplikacje prawnicze: aplikacja notarialna

5/5 z 20 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Już niebawem trzeba będzie podjąć decyzję, jaką aplikację chcielibyśmy odbywać. Dzisiaj przybliżymy nieco temat aplikacji notarialnej.

Aplikacje prawnicze: aplikacja notarialna

Nabór na aplikację notarialną

 

Nabór na aplikację notarialną przeprowadza się w drodze egzaminu wstępnego na aplikację notarialną, zwanego ogólnie egzaminem wstępnym.

 

Kto może zostać aplikantem notarialnym?

 

Aplikantem notarialnym może być osoba, która spełnia warunki określone w ustawie i uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu wstępnego.

 

Aplikantem notarialnym może być ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 • korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • jest nieskazitelnego charakteru i daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu notariusza;
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia na egzamin wstępny na aplikację notarialną zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Człowiek uczy się przez pół życia, żeby przez drugą połowę mógł mieć co zapominać."

 

Wpis na listę aplikantów notarialnych

 

Rada izby notarialnej podejmuje uchwałę w sprawie wpisu na listę aplikantów notarialnych w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o wpis. Od uchwały o odmowie wpisu służy zainteresowanemu odwołanie do Krajowej Rady Notarialnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Od ostatecznej decyzji odmawiającej wpisu na listę aplikantów notarialnych oraz w wypadku niepodjęcia uchwały przez radę izby notarialnej w terminie 14 dni od złożenia wniosku o wpis lub niepodjęcia uchwały przez Krajową Radę Notarialną w terminie 30 dni od doręczenia odwołania zainteresowanemu służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Najpóźniej w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały, w sprawie wpisu na listę aplikantów , rada izby notarialnej, w formie uchwały, wyznacza aplikantowi patrona. W przypadku niepodjęcia tejże uchwały, na wniosek aplikanta prezes właściwego sądu apelacyjnego, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, wskazuje notariusza zobowiązanego do objęcia patronatem wnioskującego aplikanta notarialnego. Prezes sądu apelacyjnego przed wskazaniem notariusza może zwrócić się do rady izby notarialnej o przesłanie dodatkowych informacji.

 

Egzamin wstępny

 

Egzamin wstępny przeprowadzają komisje egzaminacyjne do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości, powołane w drodze zarządzenia.

 

Egzamin wstępny polega na sprawdzeniu wiedzy kandydata na aplikanta notarialnego z zakresu:

 • materialnego i procesowego prawa cywilnego,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa gospodarczego, spółek prawa handlowego,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • materialnego i procesowego prawa administracyjnego,
 • postępowania sądowo-administracyjnego,
 • prawa Unii Europejskiej,
 • prawa finansowego,
 • prawa prywatnego międzynarodowego,
 • prawa konstytucyjnego;
 • prawa o ustroju sądów i prokuratur, samorządu notarialnego i innych organów ochrony prawnej działających w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Egzamin wstępny na aplikację notarialną przeprowadza się raz w roku.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia na egzamin wstępny na aplikację notarialną zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Dzisiaj uczy się od Wczoraj. Jutro może skorzystać z tego co nauczyło się Dzisiaj."

 

Podstawa prawna:
Art. 11, art. 71, art. 71a, art. 71b ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (T.j. Dz.U.2014.164)

Data: 01.07.2015 07:28
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Aplikacje, Studia, Zawody prawnicze
Słowa kluczowe: aplikacje, aplikacja notarialna, zawody prawnicze, aplikant, wpis na listę aplikantów notarialnych
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.