Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Egzamin wstępny na aplikację notarialną - na co zwrócić uwagę?

5/5 z 8 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Najwięcej osób decyduje się przystąpić do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i radcowską. Wśród absolwentów prawa są jednak osoby, które od zawsze marzą o własnej kancelarii notarialnej… Aby jednak spełnić marzenie najpierw trzeba zdać egzamin wstępny na aplikację notarialną, przejść przez aplikację i na końcu zdać egzamin zawodowy. Dzisiaj podpowiemy Wam co zrobić, aby przejść przez pierwszy etap dalekiej drogi do wykonywania wymarzonego zawodu notariusza…

Egzamin wstępny na aplikację notarialną - na co zwrócić uwagę?

Z pewnością, osoby, które przygotowują się do egzaminu wstępnego potwierdzą to co za chwilę przeczytają… większość znajomych, którzy nie studiowali prawa i nie wiedzą o co w tym wszystkim dokładnie chodzi – w ramach pocieszenia ciągle powtarzają: „Co Ty się przejmujesz, przecież to test jednokrotnego wyboru!”, „Wystarczy, że przeczytasz ustawę i będziesz wszystko wiedzieć”, „Daj spokój, co może być prostszego od testu jednokrotnego wyboru…?!”. No właśnie… i tu pojawia się problem, bo jak wytłumaczyć osobom, które z pewnością nigdy nie miały do czynienia z prawem, że:

 • do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną trzeba „wykuć” 49 ustaw, a….
 • …. ustawa to nie powieść, którą się czyta do poduszki,
 • przepisy ustawy zawierają masę wyjątków, które trzeba zapamiętać, aby móc zaznaczyć tą jedną prawidłową odpowiedź,

Moja rada: nawet nie próbujcie tego tłumaczyć – szkoda czasu. Po prostu, Ty i Twoi znajomi z roku wiedzą jak to wygląda, możecie się wspierać, razem uczyć, a „dobre rady” innych znajomych trzeba odsunąć na bok.

 

Wykaz ustaw na egzamin wstępny na aplikację notarialną 2015 r. – co się zmieniło?

 

Na szczęście w tym roku liczba aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną pozostała bez zmian – chociaż zawsze mogło być lepiej… - nikt by się przecież nie obraził, gdyby lista zawierała 45 ustaw. Osoby, które już rozpoczęły naukę od pewniaków, czyli ustaw takich jak np. kodeks cywilny, kodeks spółek handlowych, muszą sobie odnotować, że w porównaniu z ubiegłym rokiem – lista zawiera dwie nowe pozycje:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

 

Patrząc przez pryzmat egzaminu wstępnego na aplikacją adwokacką i radcowską nie jest źle – na marginesie napiszę, że w przypadku tamtego egzaminu, zmieniono aż 8 ustaw.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia do Egzaminu wstępnego na aplikację notarialną zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy."

 

Jak się uczyć do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną?

 

Podobnie jak przy innych egzaminach wstępnych na aplikację, warto zapoznać się z testami z poprzednich lat i zobaczyć ile pytań pojawiało się z poszczególnych ustaw. Abyście nie musieli marnować swojego cennego czasu, zrobiliśmy dla Was podsumowanie z egzaminu wstępnego z 2014 r., które przedstawia się następująco:

 1. ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – 1
 2. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe – 1
 3. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony – 1
 4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – 4
 5. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – 4
 6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – 30
 7. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego – 15
 8. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – 3
 9. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece – 4
 10. ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze – 1
 11. ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn – 2
 12. ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach – 1
 13. ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego – 1
 14. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich – 1
 15. ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach – 1
 16. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne – 2
 17. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – 1
 18. ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie – 6
 19. ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – 1
 20. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony – 1
 21. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali – 5
 22. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów – 1
 23. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – 5
 24. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – 1
 25. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – 1
 26. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – 4
 27. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym – 1
 28. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – 1
 29. ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – 1
 30. ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, 1
 31. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych – 17
 32. ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – 1
 33. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych – 3
 34. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych – 2
 35. rozporządzenie nr 2157/2001/WE z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001) – 1
 36. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych – 1
 37. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – 3
 38. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym – 1
 39. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze – 7
 40. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 1
 41. ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego – 1
 42. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – 1
 43. ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej – 1
 44. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – 1
 45. rozporządzenie (WE) Nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”) (Dz. U. UE L z dnia 31 lipca 2007 r.) – 2
 46. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz. U. UE L z dnia 4 lipca 2008 r.) – 1
 47. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 1
 48. ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe – 2
 49. ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego – 1

 

Jak wynika z powyższego wykazu, w zeszłym najwięcej punktów można uzyskać z ustaw:

 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
 • ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie
 • ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
 • ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 • ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
 • ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia do Egzaminu wstępnego na aplikację notarialną zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Ucząc innych, sami się uczymy."

 

Wystarczyło zatem naprawdę dobrze opanować te 10 ustaw, aby uzyskać aż 97 punktów, przy czym pamiętajcie, że 100 punktów gwarantuje miejsce na liście osób, które dostały się na aplikację notarialną. Warto zatem rozpocząć naukę od tych ustaw, z których można spodziewać się naprawdę dużej ilości pytań, aby mieć wystarczająco dużo czasu na dokładnie zapoznanie się z tymi przepisami. W drugiej kolejności proponuję uczyć się dalszej części ustaw. Moim zdaniem samo czytanie ustaw nie wystarczy. Z doświadczenia mogę napisać, że inaczej wygląda sytuacja, kiedy jesteś w domu, czytasz ustawę i wydaje Ci się: „kurcze, czytałem to już, przecież ja to umiem”, a co innego jest, gdy usiądziesz już na sali ze świadomością, że każdy błąd oddala Cię od spełnienia marzenia. Stres też robi swoje. Dlatego warto robić również testy, aby przyzwyczaić się do tej formy egzaminu – im więcej tym lepiej, może się zdarzyć, że niektóre pytania powtórzą się już na tym właściwym egzaminie…

 

Na koniec, zachęcam do korzystania z naszej platformy e-learningowej, w której znajdziesz pytania testowe do każdej ustawy, która pojawi się na egzaminie wstępnym. Warto śledzić również naszą stronę internetową, na której znajdziesz przydatne materiały do nauki na egzamin wstępny.

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.