Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ostateczne wyniki egzaminów zawodowych 2019
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Aplikacja legislacyjna

4.8/5 z 12 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Najpopularniejszymi aplikacjami prawniczymi w naszym kraju są aplikacja radcowska, adwokacka, notarialna, komornicza i ogólna. Polski system prawny zawiera jednak kilka innych aplikacji związanych z pracą prawnika, wśród nich możemy odnaleźć chociażby aplikację legislacyjną.

Aplikacja legislacyjna

Tworzenie dobrych aktów prawnych jest naprawdę trudną sztuką, nic więc dziwnego, że kandydatów do podjęcia tego zajęcia jest naprawdę niewielu. Mając na względzie kompletność całego systemu prawnego w Polsce, ustawodawca wprowadził aplikację legislacyjną, która pozwala na wyłonienie spośród absolwentów studiów prawniczych osób nadających się do układania nowych przepisów. Podstawowym aktem prawnym odnoszącym się do omawianej aplikacji jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 2010 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej.Zgodnie z zapisami powyższego rozporządzenia, nadzór programowy nad aplikacją sprawuje Prezes Rządowego Centrum Legislacji. Aplikacja obejmuje:

 • uczestnictwo w wykładach i konwersatoriach, które odbywają się w wyznaczonych terminach przez okres 10 miesięcy;
 • uczestnictwo w zajęciach praktycznych, które odbywają się w wyznaczonych terminach przez okres 12 miesięcy.

Egzamin kończący aplikację odbywa się po zakończeniu zajęć praktycznych. Przedmiotem wykładów i konwersatoriów są, z uwzględnieniem odrębności dyscyplin prawniczych:

 • źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • metodyka pracy legislacyjnej;
 • procedura prawodawcza;
 • wybrane problemy legislacyjne podstawowych dyscyplin prawa;
 • standardy tworzenia prawa w państwie prawnym;
 • prawo Unii Europejskiej i harmonizacja prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej;
 • orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i orzecznictwo sądowe;
 • język prawny i język prawniczy;
 • etyka zawodu legislatora.

Zajęcia praktyczne polegają w szczególności na opracowywaniu:

 • projektów aktów prawnych;
 • projektów założeń projektów ustaw;
 • stanowisk prawno-legislacyjnych do projektów aktów prawnych lub projektów założeń projektów ustaw.

Możliwość odbywania aplikacji legislacyjnej jest jednak dużo bardziej ograniczona, niż ma to miejsce w przypadku aplikacji korporacyjnych czy aplikacji ogólnej i nie chodzi tu tylko o limit miejsc, ale przede wszystkim o warunki jakie musi spełnić każdy kandydat. O przyjęcie na aplikację legislacyjną mogą ubiegać się osoby spełniające następujące warunki:

 • mają wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze,
 • są członkami korpusu służby cywilnej, pracownikami urzędów państwowych, żołnierzami zawodowymi lub funkcjonariuszami służb,
 • mają co najmniej 2-letni staż pracy związanej z legislacją.

Dokumenty, które należy złożyć w celu ubiegania się o przyjęcie na aplikację to:

 • podanie o przyjęcie na aplikację podpisane przez kierownika urzędu,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich studiów prawniczych,
 • informacja o przebiegu pracy zawodowej, potwierdzająca w szczególności spełnienie warunku co najmniej 2 letniego stażu pracy,
 • informacja o odbytych aplikacjach lub ukończonych studiach podyplomowych
 • kontakt telefoniczny oraz e-mailowy do kandydata.

Limit przyjęć na aplikację wynosił w bieżącym roku 35 osób.

Aplikacja kończy się egzaminem składanym przed komisją egzaminacyjną. Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej, z których każda odbywa się w oddzielnym dniu. Część pisemna egzaminu polega na opracowaniu projektu aktu prawnego z uzasadnieniem albo na opracowaniu projektu założeń projektu ustawy oraz na opracowaniu stanowiska prawno-legislacyjnego do projektu aktu prawnego albo na opracowaniu stanowiska prawno-legislacyjnego do projektu założeń projektu ustawy. Podczas części pisemnej egzaminu aplikanci mogą posługiwać się tekstami aktów prawnych, zbiorami orzeczeń oraz komentarzami. Część pisemna egzaminu odbywa się pod nadzorem kierownika aplikacji oraz osoby wyznaczonej przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej spośród pozostałych członków tej komisji. Część ustna egzaminu obejmuje sprawdzenie wiedzy aplikanta w zakresie przeprowadzonych wykładów i konwersatoriów. Część ustna egzaminu odbywa się przed komisją egzaminacyjną w obecności patrona aplikanta.


 

 

Data: 07.11.2013 12:00
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Aplikacje, Zawody prawnicze
Słowa kluczowe: aplikacja, aplikacje, aplikant, aplikanci, aplikacja legislacyjna
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.