Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Podsumowanie tegorocznych egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

5/5 z 5 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Tym, czym kusi absolwentów wydziałów prawa z całej Polski aplikacja ogólna, jest wysokie stypendium. Jest to w gruncie rzeczy jedyna aplikacja, podczas odbywania której otrzymamy pieniądze, zamiast samemu opłacać sobie naukę, jak to jest w przypadku aplikacji korporacyjnych.

Stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Prawo do uzyskania stypendium
Osoby, które dostaną się na aplikację ogólną, a następnie na sądową albo prokuratorską maja prawo do pobierania stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Stypendium przyznawane jest na wniosek złożony przez aplikanta. Stypendium wypłacane jest przez cały okres odbywania aplikacji przez aplikanta. Warto jednak wspomnieć, że w czasie odbywania aplikacji ogólnej, sądowej albo prokuratorskiej zabronione jest świadczenie pracy przez aplikanta.

Wysokość stypendium na aplikacji ogólnej, sądowej i prokuratorskiej
Kwestie związane z wypłatą stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz jego wysokość reguluje rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Wymienione powyżej rozporządzenie reguluje również kwestie zwrotu stypendium otrzymanego już przez aplikanta.


Zgodnie z § 2 przywołanego rozporządzenia, aplikantowi odbywającemu aplikacje ogólną przysługuje stypendium w kwocie 3.300,00 zł.  Z kolei aplikanci odbywający aplikację sądową albo prokuratorską otrzymują stypendium  w kwocie 3.800,00 zł. W obu przypadkach nie jest to kwota wypłacana do rąk aplikanta. W obu przypadkach bowiem stypendium, jakie otrzymuje aplikant pomniejszane jest o składkę na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.
 


Wypłata stypendium

Stypendium wypłacane jest aplikantowi co miesiąc w terminie do 5 dnia każdego miesiąca kalendarzowego danego miesiąca. Co ważne za miesiąc kiedy aplikant kończy aplikacje, również przysługuje mu stypendium za cały miesiąc, a więc wypłacane jest w pełnej wysokości. W przypadku nieobecności aplikanta na zajęciach, stypendium pomniejszane jest proporcjonalnie do tych nieobecności, tzn. proporcjonalnie do liczby dni, kiedy dany aplikant był nieobecny. W takiej sytuacji stypendium w pomniejszonej kwocie wypłacane jest w miesiącu następującym po miesiącu, kiedy dany aplikant był nieobecny. Niemniej jednak liczą się tutaj tylko nieobecności nieusprawiedliwione na zajęciach bądź praktykach. Za nieobecność uznaje się 6 godzin zajęć w poszczególnych dniach w danym miesiącu.


Zwrot otrzymanego przez aplikanta stypendium – aplikacja sądowa

Kwestię zwrotu otrzymanego już przez aplikanta stypendium reguluje nie tylko wspomniane powyżej rozporządzenie ministra sprawiedliwości, ale także ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Mianowicie w art. 44 wspomnianej ustawy zostały uregulowane kwestie obowiązku zwrotu trzymane przez aplikanta stypendium. Zgodnie z obowiązującymi przepisami aplikant odbywający aplikacje sądową obowiązany jest do zwrotu stypendium w przypadku, gdy został skreślony z listy aplikantów, w terminie 3 lat od dnia ukończenia aplikacji nie podjął pracy na stanowisku sędziego, prokuratora, referendarza sadowego, asystenta sędziego bądź też asystenta prokuratora, albo też w sytuacji, kiedy zrzekł się stanowiska sędziego. Ponadto aplikant obowiązany jest zwrócić trzymane stypendium również w przypadku, gdy w terminie nie dłuższym niż trzy lata od daty zakończenia aplikacji po podjęciu pracy na wspomnianych powyżej stanowiskach rozwiązał stosunek pracy albo stosunek pracy został  z nim rozwiązany bez wypowiedzenia z jego winy.

 

W przypadku aplikantów odbywających aplikacje prokuratorską, aplikant obowiązany jest do zwrotu kiedy zostanie skreślony z listy aplikantów, odmówił podjęcia zatrudnienie na stanowisku asesora prokuratorskiego, jakie zaproponowano mu przez Ministra Sprawiedliwości, zgodnie z pozycja na liście egzaminowanych aplikantów, w terminie 3 lat od ukończenia aplikacji nie podjął zatrudnienia na stanowisku referendarza sadowego, asystenta sędziego albo asystenta prokuratora oraz w terminie nie dłuższym niż 3 lata od daty ukończenia aplikacji po podjęciu na wymienionych powyżej stanowiskach rozwiązał stosunek pracy bądź też stosunek pracy został  z nim rozwiązany bez wypowiedzenia z jego winy.


Stypendium
zwracane jest w kwocie odpowiadającej proporcjonalnie do czasu przez jaki dany aplikant stypendium pobierał lub też proporcjonalnie do czasu, przez jaki był zatrudniony.


Stypendium
nie podlega zwrotowi jeśli skreślenie z listy aplikantów nastąpiło z przyczyn zdrowotnych, konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w przypadku, gdy dany aplikant samotnie wychowuje dziecko,  a także gdy niepodjęcie zatrudnienia nastąpiło z przyczyn zdrowotnych bądź za zgodą Ministra Sprawiedliwości. Decyzję w przedmiocie zwrotu wypłaconego stypendium podejmuje Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.