Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych dla osób niezaszczepionych na Covid -19 w świetle Konstytucji
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Kto może być patronem aplikanta?

5/5 z 7 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Aplikacje prawnicze to okres zdobywania nie tylko teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej wiedzy potrzebnej w późniejszym wykonywaniu pracy zawodowej, niezależnie od tego czy dotyczy to adwokatów, radców prawnych, notariuszy, czy komorników. W związku z powyższym, przez okres całej aplikacji, aplikant pozostaje pod opieką swojego patrona, którego zadaniem jest przygotowanie przyszłego prawnika do jak najlepszego wykonywania zawodu. Nie każdy jednak może zostać patronem, a w niektórych sytuacjach prawo to może zostać odebrane. Zobaczmy zatem jak przedstawia się kwestia sprawowania patronatu nad aplikantami w poszczególnych prawniczych grupach zawodowych.

Kto może być patronem aplikanta?

Adwokaci
Zgodnie z treścią art. 76 ustawy Prawo o adwokaturze, aplikant adwokacki odbywa aplikację adwokacką pod kierunkiem patrona wyznaczonego przez dziekana okręgowej rady adwokackiej. Zadaniem patrona jest przygotowanie aplikanta adwokackiego do wykonywania zawodu adwokata. Okręgowa rada adwokacka może prowadzić listę  patronów. Patronem  może być  adwokat, który łącznie spełnia następujące warunki:

  •  jest wpisany na listę adwokatów i wykonuje zawód adwokata od co najmniej 5 lat;
  • nie jest karany orzeczeniem sądu dyscyplinarnego;
  • wyraził zgodę na podjęcie się obowiązków patrona i złożył pisemne oświadczenie, iż znane są mu obowiązki patrona.

Adwokat może być patronem nie więcej niż dwóch aplikantów, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek i za zgodą okręgowej rady adwokackiej – większej liczby aplikantów.Pamiętajmy, że obok kary nagany i kary pieniężnej wymierzonej adwokatowi za przewinienie dyscyplinarne można orzec dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od roku do pięciu lat. Obok kary zawieszenia w czynnościach zawodowych orzeka się dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od lat dwóch do lat dziesięciu.Radcowie prawni

Zgodnie z treścią art. 38 ustawy o radcach prawnych,  aplikant radcowski odbywa aplikację radcowską pod kierunkiem patrona wyznaczonego przez radę okręgowej izby radców prawnych. Zadaniem patrona jest przygotowanie aplikanta radcowskiego do wykonywania zawodu radcy prawnego. Patronem aplikanta może być radca prawny, który łącznie spełnia następujące warunki:

  • jest wpisany na listę radców prawnych i wykonuje zawód radcy prawnego co najmniej przez 4 lata;
  • nie został ukarany orzeczeniem sądu dyscyplinarnego;
  • nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
  • nie zalega z płatnością składek członkowskich za okres dłuższy niż 3 miesiące;
  • wyraził zgodę na podjęcie się obowiązków patrona i złożył oświadczenie, iż znane mu są obowiązki patrona.
     


Radca prawny
nie musi aplikanta zatrudniać, ale powinien się z nim regularnie spotykać oraz zapewnić możliwość odbycia praktyki zawodowej oraz udziału w rozprawach. Radca prawny może być jednocześnie patronem nie więcej niż 4 aplikantów – przy czym dopuszczalne jest tworzenie grupy aplikanckiej w maksymalnej liczbie 10 aplikantów (grupę tworzy się na wniosek).
 


Podobnie jak w adwokaturze, obok kary nagany z ostrzeżeniem i kary pieniężnej wymierzonej dyscyplinarnie radcy prawnemu można orzec dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od roku do pięciu lat. Obok kary zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego orzeka się dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od lat dwóch do lat dziesięciu.
 

1 2 dalej
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.