Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Sądy szukają sędziów i referendarzy sądowych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Alternatywa dla aplikacji prawniczych

5/5 z 8 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Każdy student prawa zastanawia się, jaką ścieżkę wybrać po skończeniu studiów. Większość wybiera aplikacje korporacyjne tj. adwokacką, radcowską lub notarialną. Coraz więcej osób zaczyna interesować się aplikacją komorniczą, nieliczni decydują się na ogólną. Na tym możliwości się jednak nie kończą. Otóż ciekawą alternatywą może być np. aplikacja dyplomatyczno-konsularna, o której niewiele osób nawet słyszało.

Alternatywa dla aplikacji prawniczych

Zasady
Aplikacja dyplomatyczno-konsularna w MSZ jest początkowym etapem kariery dyplomatycznej. Nabór na aplikację odbywa się w drodze otwartego konkursu. Osoby zakwalifikowane zostaną zatrudnione w MSZ na stanowisku podreferendarza. Podjęcie wspomnianej aplikacji wiąże się z zatrudnieniem w MSZ na czas określony, tj. okres 1 roku.


Aplikacja ma pomóc w zdobyciu wiedzy i doświadczenia ułatwiających zdanie egzaminu dyplomatyczno-konsularnego. Ukończenie aplikacji nie jest równoznaczne z uzyskaniem stopnia dyplomatycznego. Zapewnia to jedynie pozytywnie zdany egzamin, do którego przystąpić mogą także osoby, które zostały zwolnione z odbycia aplikacji.


Szczegółowe informacje nt. aplikacji dyplomatyczno-konsularnej znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego (Dz. U. Nr 121, poz. 1042 z późn. zm. dalej: RozpAplDyp).


Wymagania
Do konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną może przystąpić osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada tytuł magistra lub równorzędny,
 • posiada potwierdzoną znajomość dwóch języków obcych. Jednym z języków obcych potwierdzonych powinien być język angielski. Wykaz dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych uznawanych przez MSZ stanowi załącznik nr 2 do RozpAplDypl.
 • korzysta z pełni praw publicznych i nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • wykazuje się odpowiednim stanem zdrowia psychicznego i fizycznego.

UWAGA: Kandydaci, którzy nie mają potwierdzonej znajomości języków obcych, mogą przystąpić do egzaminów resortowych z języków obcych przed komisją resortową MSZ, o ile przed upływem terminu przewidzianego na składanie wniosków nie będą w stanie przedstawić odpowiednich dokumentów dotyczących znajomości języków obcych.


Niezbędne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich

UWAGA: w przypadku ukończenia studiów za granicą: kopia dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego wraz z dokumentem potwierdzającym ich uznawalność w RP.

 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • kopia pierwszych trzech stron starego dowodu osobistego lub obu stron nowego dowodu osobistego
 • zdjęcie
 • wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631)

Konkurs na aplikację dyplomatyczno-konsularną
Dokładne informacje dotyczące formy oraz zakresu konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną /Dz. U. nr 121, poz. 1041 z późn. zm./


Etapy
Aplikacja trwa 12 miesięcy i składa się z dwóch części:

 1. Części teoretycznej, która jest przeprowadzana przez Akademię Dyplomatyczną Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i obejmuje szkolenie specjalistyczne oraz służbę przygotowawczą w służbie cywilnej (w rozumieniu przepisów o służbie cywilnej) - szczegóły adyplomatyczna.gov.pl
 2. Części praktycznej, która obejmuje staż w komórkach organizacyjnych MSZ oraz staż w placówce zagranicznej.

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna kończy się egzaminem dyplomatyczno-konsularnym.


Główne obowiązki

 • uczestniczenie w programie szkoleń w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, obejmującym również program służby przygotowawczej w rozumieniu przepisów o służbie cywilnej oraz odbycie przewidzianych programem aplikacji, zaliczeń i egzaminów
 • doskonalenie zdobytych umiejętności podczas staży w MSZ i na placówkach zagranicznych.

Egzamin dyplomatyczno-konsularny
Egzamin dyplomatyczno-konsularny ma na celu sprawdzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie objętym programem aplikacji. Osobie, która po odbyciu aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, zdała egzamin, nadawany jest najniższy stopień dyplomatyczny - attaché.


UWAGA: Do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego mogą przystąpić TYLKO osoby zatrudnione w MSZ. Osoby, którym na czas pracy w placówce nadany został stopień dyplomatyczny, nie mają możliwości przystąpienia do egzaminu.


Zasady i tryb przeprowadzenia końcowego egzaminu dyplomatyczno-konsularnego określone są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno - konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzenia egzaminu dyplomatyczno-konsularnego (Dz. U. Nr 121, poz. 1042 z poźń. zm.).


Zgłoszenia należy przesyłać na adres:


Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Biuro Spraw Osobowych
Al. Szucha 23, 00-580 Warszawa
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w referacie ds. naboru
rekurtacja@msz.gov.pl
(022) 523 9690, (022) 523 8766, (022) 523 8438, (022) 523 9780

Data: 23.05.2012 08:00
Autor/źródło: Zespół portalu sPrawnik.pl
Kategoria: Aplikacje
Słowa kluczowe: aplikacje prawnicze, aplikacja dyplomatyczno-konsularna, egzaminy, konkurs na aplikacje, dyplomacja, konsul
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.