Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: 30 maja w życie wchodzą nowe regulację Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Recenzja książki - 'Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz. Orzecznictwo'

5/5 z 17 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Książka została wydana jako kolejne dzieło z serii wydawniczej „Komentarz i Orzecznictwo”, która charakteryzuje się oryginalnym rozwiązaniem przyjętym przez wydawcę. Omawiana publikacja autorstwa Dariusza Świeckiego dotyczy dziedziny prawa karnego. Przejawem osobliwego rozwiązania – podobnie jak wszystkie tytuły z tej serii - jest zerwanie z dotychczasowym podziałem publikacji prawniczych na dotyczące zagadnień związanych z przepisami prawa materialnego oraz przepisami prawa proceduralnego. W omawianej publikacji dodatkowo autor zamieścił podstawowe i najnowsze orzecznictwo prezentujące najnowsze trendy w kierunku wykładni powszechnie obowiązujących przepisów prawnych oraz przykłady stosowania przepisów prawa.

Recenzja książki - 'Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz. Orzecznictwo'

Publikacja ta stanowi swoisty przekrój przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa wzbogacony dodatkowo o zagadnienia praktyczne związane ze stosowaniem tych przepisów. Dzieło to posiada miękką, elegancką okładkę o bardzo prostej kolorystyce. Układ graficzny stron zapewnia przejrzysty i bardzo szybki wgląd w ich zawartość, a przyjęty przez wydawcę format stron przesądza o tym, że publikacja jest niezwykle ergonomiczną książką. Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest zamieszczenie pewnego zakresu wiedzy odnoszącej się do stosowania przepisów prawa karnego w odrębnej publikacji pt. „Suplement” - zamieszczone w treści samej publikacji schematy. Oba elementy zapewniają czytelnikowi niezwykłą jasność przekazu wiadomości zawartych przez autora w publikacji.

 


Mając na uwadze zawartość merytoryczną dzieła, należy podkreślić staranne usystematyzowanie materii objętej w omawianej publikacji. W szczególności zwrócić należy uwagę na kompleksowość przedmiotu publikacji, gdyż autor przytacza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, prezentuje pogląd na temat ich interpretacji, przedstawiając przy tym w wyodrębnionym fragmencie linię orzecznictwa, aż w końcu przedstawia praktyczne przykłady zastosowania tychże przepisów. Przy czym czyni to w sposób niezwykle przystępny pomimo bardzo skomplikowanej materii będącej przedmiotem wykładu. W porównaniu z dotychczasowymi publikacjami dostępnymi na rynku widoczna jest pełna spójność formalna i materialna prezentowanej treści. Podział przedstawianej materii poczyniony w publikacji nie ma charakteru sztucznego lecz wyczerpuje istotę zagadnienia będącego przedmiotem publikacji. Jest to tym samym niezwykle cenny materiał dla każdego prawnika - przede wszystkim praktyka- albowiem pozwala na dostrzeżenie przyczyn zmian zachodzących w obowiązującym prawie i ich pełne zrozumienie. W dziele trudno bowiem dostrzec jakikolwiek bardziej złożone i głębokie rozważanie teoretycznoprawne. Uwaga ta nie jest przedmiotem zarzutu pod adresem publikacji, lecz wyłącznie odniesienie się do jej cechy. Trzeba bowiem mieć na względzie charakter tej publikacji oraz grupę zawodową, do której została docelowo skierowana – prawników rozpoczynających zawodową działalność w przedmiocie reprezentowania podmiotów w postępowaniu sądowym na etapie postępowania drugoinstancyjnego. Dlatego też treść publikacji jest adekwatna do doświadczenia zawodowego i potrzeb czytelników, dla których przede wszystkim została stworzona. Nie należy jednak ograniczać kręgu odbiorców, do których jest skierowana albowiem także doświadczeni praktycy odnajdą w publikacji wiele cennych treści przydatnych do prawidłowego wykonywania swojej pracy. W efekcie publikacja, w sposób niewątpliwie przystępny, pozwala na skuteczniejsze skorzystanie ze środka odwoławczego w postępowaniu karnym.

 


Reasumując: „Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz. Orzecznictwo” autorstwa Dariusza Świeckiego z serii wydawniczej:- "Komentarz i Orzecznictwo" wydawnictwa LexisNexis,wydanie drugie, Warszawa 2014r., stanowi niezwykle ważną pozycję na rynku publikacji prawniczych i niezbędną lekturę dla prawników praktyków będących na początku swojej przygody zawodowej ze środkiem odwoławczym jakim jest apelacja w postępowaniu karnym. Cechą wyróżniającą tytuł, wymagającą ponownego podkreślenia jest jej nowatorski charakter przejawiający się dokonaniem połączenia w jednej publikacji materii dotychczas niepołączalnych- biorąc pod uwagę książki znajdujące się w ofercie innych wydawnictw prawniczych. Publikację tę należy więc polecić każdemu prawnikowi praktykowi zawodowo sporządzającemu środki odwoławcze w sprawach karnych.

 

Autor: Olejarz Jarosław

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.