Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: W życie weszły nowe przepisy o komornikach sądowych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Sądy szukają referendarzy sądowych

4/5 z 4 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Kolejne wolne stanowiska referendarza sądowego w sądach. Gdzie tym razem?

Sądy szukają referendarzy sądowych

Wolne stanowiska referendarza sądowego

 

Wakaty znajdziemy w:

  • w apelacji łódzkiej: Sąd Rejonowy w Opocznie – 1 stanowisko;
  • w apelacji warszawskiej: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – 1 stanowisko;
  • w apelacji gdańskiej: Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim – 1 stanowisko.


Wymagania na stanowisku referendarza sądowego

 

Na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:
•    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
•    jest nieskazitelnego charakteru;
•    ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce;
•    ukończył 24 lata;
•    zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską.

 

Nabór kandydatów na referendarzy sądowych

 

Nabór kandydatów organizuje się w drodze konkursu, który ma na celu wyłonienie kandydata o największej wiedzy i najwyższych umiejętnościach, predyspozycjach i zdolnościach ogólnych, niezbędnych do wykonywania obowiązków referendarza.

 

 

Do zgłoszenia kandydat dołącza:

  • wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego;
  • życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
  • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej;
  • aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Kandydat składa wymagane dokumenty bezpośrednio w siedzibie sądu albo przesyła za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Źródło:
Rozporządzenie MS z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 331 ze zm.)
Ustawa z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (T.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm).
Komunikat MS dostępny na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Data: 16.12.2017 18:50
Autor/źródło: Zespół portalu sPrawnik.pl
Kategoria: Kariera, Aplikacje, Gorące tematy, Studia, Zawody prawnicze
Słowa kluczowe: sąd, apelacja, referendarz sądowy, sędzia, sąd apelacyjny
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.