Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: W życie weszły nowe przepisy o komornikach sądowych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Myślisz o praktyce absolwenckiej? Ministerstwo Sprawiedliwości czeka na chętnych

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości szuka chętnych do odbycia praktyki absolwenckiej w Ministerstwie Sprawiedliwości a następnie w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli. Ogłoszenie o wolnych miejscach na praktykę absolwencką zamieszczono na oficjalnej stronie MS.

Myślisz o praktyce absolwenckiej? Ministerstwo Sprawiedliwości czeka na chętnych

Praktyka na pełen etat

 

Jak wynika z ogłoszenia, praktyka odbywana będzie w wymiarze całego etatu.

 

Czas trwania praktyki absolwenckiej

 

Praktyki będą realizowane w okresie od 2 stycznia do 31 lipca 2018 roku, przy czym wymiar każdej z praktyk nie przekroczy łącznie 3 miesięcy.

 

Miejsce wykonywania praktyki i liczba stanowisk pracy

 

Ministerstwo gotowe jest przyjąć 6 absolwentów. Miejsce wykonywania pracy to Warszawa i Bruksela.

 

Warszawa

Jeden miesiąc praktyki absolwenckiej w Ministerstwie Sprawiedliwości odbywany będzie w komórce organizacyjnej właściwej do spraw z zakresu udziału Ministra Sprawiedliwości w rządowym systemie koordynacji polityki europejskiej.

 

Bruksela

 

Od 1 do 2 miesięcy praktykant spędzi  w Wydziale Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Warunkiem odbycia praktyki w Wydziale Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli jest uprzednie odbycie miesięcznej praktyki w Ministerstwie Sprawiedliwości w Wydziale Koordynacji Departamentu Legislacyjnego.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 

Zakres zadań praktykanta to:
 

 • przygotowywanie stanowisk związanych z prowadzeniem negocjacji instrumentów w zakresie którym Ministerstwo Sprawiedliwości pełni wiodącą rolę,
 • aktywne reprezentowanie Ministerstwa Sprawiedliwości w bieżących pracach,
 • przygotowywanie analiz na potrzeby prowadzenia bieżących negocjacji, w szczególności w zakresie prawa karnego europejskiego, prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, prawa spółek, prawa właściwego.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 

Warunki odbywania praktyki to:
 

 • praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie
 • zagraniczny wyjazd służbowy (Bruksela),
 • reprezentowanie urzędu na zewnątrz,


Wymagania stawiane kandydatom

 

Wymagania stawiane kandydatom to wykształcenie, znajomość języka, odpowiednie obywatelstwo oraz niekaralność.

Wykształcenie:

 • absolwenci szkoły średniej będący jednocześnie studentami IV lub V roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo

lub

 • absolwenci studiów licencjackich będący jednocześnie studentami I lub II roku uzupełniających studiów magisterskich na kierunkach: administracja, stosunki międzynarodowe lub europeistyka.


Pozostałe wymagania niezbędne:
 

 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 

 •  życiorys,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dokumentów potwierdzających status studenta ww. kierunku,
 • kopia certyfikatu lub zaświadczenia potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej.


Termin składania dokumentów

 

Termin składania/nadsyłania dokumentów to 19 grudnia 2017 r. (decyduje data wpływu dokumentów). Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Gdzie złożyć dokumenty?

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Dyrektora Generalnego
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia

 

Wybór kandydata na praktykę

 

Decyzję o wyborze kandydata na praktykę, na podstawie przesłanych dokumentów, podejmuje Komisja powołana przez Ministra Sprawiedliwości. Wyłoniony kandydat zostanie powiadomiony mailem lub telefonicznie.

 

Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Sprawiedliwości.


 

Data: 15.12.2017 10:00
Autor/źródło: Zespół portalu sPrawnik.pl
Kategoria: Kariera, Aplikacje, Gorące tematy, Studia, Zawody prawnicze
Słowa kluczowe: praktyka absolwencka, ministerstwo sprawiedliwości, organy UE, prawo
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.