Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Sądy szukają sędziów i referendarzy sądowych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Wakaty na stanowisku referendarza sądowego w sądach rejonowych

5/5 z 2 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało informację o wolnych stanowiskach referendarza sądowego w sądach rejonowych. Gdzie są wakaty?

Wakaty na stanowisku referendarza sądowego w sądach rejonowych

Wolne stanowiska referendarza sądowego

 

Ministerstwo Sprawiedliwości podało, że wolne stanowiska referendarza sądowego znajdują się w następujących sądach:

 • Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie - 2 stanowiska (jedno zostanie zwolnione z dniem 30 listopada 2017 r.);
 • Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie - 1 stanowisko (zostanie zwolnione z dniem 7 grudnia 2017 r.);
 • Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie - 1 stanowisko (zostanie zwolnione z dniem 31 października 2017 r.);
 • Sąd Rejonowy w Sosnowcu - 1 stanowisko;
 • Sąd Rejonowy w Tczewie - 1 stanowisko;
 • Sąd Rejonowy w Żaganiu - 1 stanowisko.

 

Wymagania na stanowisku referendarza sądowego

 

Na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce;
 • ukończył 24 lata;
 • zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską.


Nabór kandydatów na referendarzy sądowych

 

Nabór kandydatów organizuje się w drodze konkursu, który ma na celu wyłonienie kandydata o największej wiedzy i najwyższych umiejętnościach, predyspozycjach i zdolnościach ogólnych, niezbędnych do wykonywania obowiązków referendarza.

 

Do zgłoszenia kandydat dołącza:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego;
 • życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej;
 • aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.


Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

 

Kandydat składa wymagane dokumenty bezpośrednio w siedzibie sądu albo przesyła za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Źródło:
Rozporządzenie MS z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 331 ze zm.)
Ustawa z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (T.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm).
Komunikat MS dostępny na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Data: 28.10.2017 16:40
Autor/źródło: Zespół portalu sPrawnik.pl
Kategoria: Kariera, Aplikacje, Gorące tematy, Studia, Zawody prawnicze
Słowa kluczowe: sąd, referendarz sądowy, Prawo o ustroju sądów powszechnych, wolne stanowiska referendarza sądowego
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.