Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Sądy szukają sędziów i referendarzy sądowych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Egzamin notarialny 2017- podsumowanie

5/5 z 2 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

W dniach 5 – 7 września odbył się egzamin notarialny. Czas na jego podsumowanie.

Egzamin notarialny 2017- podsumowanie

Zadania egzaminacyjne

 

Zgodnie z art. 74 § 14 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796, z późn. zm.), zadania egzaminacyjne wraz z opisami istotnych zagadnień na każdą część egzaminu sporządził zespół do przygotowania zadań na egzamin notarialny, składający się z 7 członków: 4 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości i 3 przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Notarialną.

 

Egzamin przeprowadzany był przez 8 komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości: po jednej w Gdańsku, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu oraz po dwie w Poznaniu i Warszawie. W skład każdej z komisji egzaminacyjnej wchodziło 7 osób: 4 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, 2 przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Notarialną oraz 1 pracownik naukowy, naukowo dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub Polskiej Akademii Nauk, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.

 

Ile osób przystąpiło do egzaminu?

 

Każdego dnia egzamin rozpoczynał się o godz. 10.00 i trwał 6 godzin. Do egzaminu przystąpiły 493 osoby.

 

Z jakimi zadaniami musieli zmierzyć się zdający?

 

Zadania egzaminacyjne - jednakowe dla wszystkich zdających - przygotowane zostały przez zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości oraz przedstawiciele Krajowej Rady Notarialnej.

 

W dniach 5 i 6 września 2017 r. zdający rozwiązywali zadania polegające na opracowaniu projektów aktów notarialnych (umowa zamiany i umowa pożyczki), natomiast 7 września 2017 r. - zadanie polegające na sporządzeniu  aktu notarialnego umowy sprzedaży lokalu, oświadczenia o ustanowieniu hipoteki i  zobowiązania do przeniesienia hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne.

 

 

Zdający mieli możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych – według własnego wyboru – pismem ręcznym lub przy użyciu sprzętu komputerowego. Zdający, którzy zdecydowali się na rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, korzystali z odpowiednio przygotowanych własnych laptopów, spełniających wymagania techniczne ogłoszone przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnych.

 

Podczas rozwiązywania zadań w trakcie egzaminu notarialnego, zdający mogli korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.

 

Ocena prac egzaminacyjnych

 

Ocena prac egzaminacyjnych dokonywana jest przez egzaminatorów, w oparciu o kryteria zawarte w art. 74e § 2 ustawy – Prawo o notariacie, a więc kryterium zachowania wymogów formalnych, właściwości zastosowanych przepisów prawa i umiejętności ich interpretacji oraz poprawności zaproponowanego przez zdającego sposobu rozstrzygnięcia problemu.

 

Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Sprawiedliwości.

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.