Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Podsumowanie tegorocznych egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Nabór na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2017 roku

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Ustawa z dnia 11 maja 2017 roku znowelizowała ustawę z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, na podstawie której odbywa się nabór na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską. Jak zatem będzie wyglądał nabór na powyższe aplikacje w 2017 roku?

Nabór na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2017 roku

Podstawa prawna

 

Nabór na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 146) w zw. z art. 17 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2017 r. poz. 1139) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 20). Zgodnie z art. 17 powołanej wyżej ustawy, nabór na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską rozpoczęty przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych do ustalenia listy kwalifikacyjnej kandydatów na aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej włącznie.

 

Zgłoszenie do konkursu

 

Nabór na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską odbędzie się  w drodze konkursu składającego się z dwóch etapów. Dnia 8 listopada 2017 roku zostanie przeprowadzony test sprawdzający wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa, 8 grudnia natomiast kandydaci zmierzą się pracą pisemną sprawdzającą umiejętność stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych.

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  • Ankietę personalną;
  •  Kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdanych egzaminie magisterskim;
  • Dowód uiszczenia opłaty za udział w konkursie;
  • Kopię dowodu osobistego
  • Zaświadczenie stwierdzające, że składający zgłoszenie jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do wykonywania obowiązków aplikanta aplikacji sędziowskiej lub aplikacji prokuratorskiej (każdy kandydat obowiązany jest zatem przedstawić zaświadczenie lekarskie oraz zaświadczenie psychologiczne).

 

Zgłoszenie do konkursu wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami można przesłać na adres: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską” lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Krajowej Szkoły w Krakowie.

 

Termin do złożenia zgłoszenia do konkursu

 

Termin do złożenia zgłoszenia do konkursu upływa z dniem 8 września 2017 r.  W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą, termin zgłoszenia do konkursu, uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zgłoszenie zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113).

 

 

Opłata za udział w konkursie

 

Opłata za udział w konkursie wynosi 1000 zł i należy ją wnieść na rachunek bankowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 56 1240 4650 1111 0010 4960 9870 prowadzony w PEKAO SA Oddział w Krakowie, z dopiskiem „Imię i nazwisko kandydata – opłata za konkurs na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2017 r.” Jeżeli opłatę za kandydata uiszcza inna osoba, w tytule przelewu należy ponadto wskazać imię i nazwisko kandydata, za którego opłata jest wnoszona.

 

Za dowód uiszczenia opłaty za udział w konkursie, uważa się również wydruk komputerowy potwierdzający dokonanie przelewu z internetowego konta bankowego.


Źródło:
Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2017 r.
Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 9/2017  z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2017 r.
 

 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.