Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Egzamin adwokacki i radcowski w 2019 roku
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego

3/5 z 2 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Coraz bliżej drugiego terminu egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. W związku z tym przypominamy parę istotnych informacji dla osób, które postanowiły przystąpić na początku jesieni do testowego egzaminu.

Egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego

Terminy egzaminów

 

Pierwszy egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego odbył się 11 kwietnia. Następny ma odbyć się w dniu  3 października 2016 r. o godz. 10:00, kolejny zaś w dniu 5 grudnia 2016 r. również o godz. 10:00. Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu testowego w dniu 3 października muszą, w terminie do 19 sierpnia 2016 roku, złożyć wniosek o dopuszczenie do tego egzaminu. Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu w dniu 5 grudnia 2016 roku muszą to uczynić do dnia 21 października 2016 roku.


Zakres materiału

 

W ogłoszeniu Ministra Sprawiedliwości znajduje się wykaz aktów prawnych oraz zalecanej literatury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego w roku 2016 roku. I tak też osoby chcące uzyskać pozytywny wynik z egzaminu powinny znać takie akty prawne, jak:

 1. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe,
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 3. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 4. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
 5. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego,
 6. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
 7. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 8. ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,
 9. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 10. ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
 11. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 12. ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
 13. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 14. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 15. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 16. ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
 17. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 18. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 19. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 20. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
 21. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,
 22. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji,
 23. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 24. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego,
 25. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej,
 26. ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 27. ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
 28. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 29. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe,
 30. ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 31. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 32. ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 33. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 34. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 35. ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
 36. ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego,
 37. ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 38. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 39. ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
 40. ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach,
 41. ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.


Wśród zalecanej literatury znalazły się takie pozycje, jak:

 1. J. Beksiak, Ekonomia – kurs podstawowy, C. H. Beck, Wydanie 2, Warszawa 2014,
 2. R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013 (rozdziały: 1- 3, 7-17, 19, 20),
 3. Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw (red. L. Dorozik), PWE. Warszawa 2006 (rozdziały: 1- 4, 10-13),
 4. E. Nowak, Rachunkowość – kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2011 (rozdziały: 1-3, 13, 15, 16),
 5. M. Sierpińska, T. Jachna Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2007 r.,
 6. Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, pod red. M. Panfila, A. Szablewskiego, wyd. Poltext, Warszawa 2011 (rozdziały: 1-4, 7, 10-16, 18, 22).

 

Źródło:
Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.12.2015 roku.

Data: 03.06.2016 06:30
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Kariera, Gorące tematy, Zawody prawnicze
Słowa kluczowe: licencja doradcy restrukturyzacyjnego, doradca restrukturyzacyjny, egzamin, licencja
wydrukuj wyślij znajomemu

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.