Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: 30 maja w życie wchodzą nowe regulację Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Chcesz zostać ratownikiem wodnym? Sprawdź, co musisz zrobić!

5/5 z 9 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Okres wakacji dla jednych jest czasem beztroski, dla innych zaś okresem wytężonej pracy. Dlatego też nie wszyscy mogą pozwolić sobie na odprężenie się w postaci korzystania z dobrodziejstw plaż i kąpielisk. Niektórzy z was pewnie zastanawiali się, co zrobić by połączyć przyjemne z pożytecznym, i postanowili zostać ratownikami wodnymi. Jeżeli chcesz być jednym z nich, koniecznie przeczytaj ten artykuł. Dowiesz się z niego, co musisz zrobić by zostać ratownikiem wodnym.

Chcesz zostać ratownikiem wodnym? Sprawdź, co musisz zrobić!

Kto może zostać ratownikiem wodnym


Mianem ratownika wodnego określa się osobę mającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu.

 


Ratownikiem może być osoba:


1. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
2. zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego lub będąca członkiem tych jednostek;
3. posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika;
4. której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

Cel i czas trwania szkolenia


Szkolenia ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego obejmują część teoretyczną i praktyczną. Celem kształcenia jest przygotowanie osób zatrudnionych, pełniących służbę lub będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, do podejmowania działań ratowniczych. W szczególności szkolenie to pozwala na:
1. zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego;
2. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;
3. kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.


Szkolenie powinno trwać co najmniej 63 godziny, w tym co najmniej 20 godzin obejmują zajęcia teoretyczne oraz co najmniej 43 godziny przeznacza się na zajęcia praktyczne.


Program szkolenia


Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:


1. podstawy prawne organizacji ratownictwa wodnego;
2. organizację pracy ratowników;
3. sprzęt wykorzystywany w ratownictwie wodnym;
4. pływanie i techniki ratownictwa wodnego.


W wyniku realizacji szkolenia jego uczestnik powinien uzyskać wiedzę dotyczącą:


1. podstaw prawnych funkcjonowania ratownictwa wodnego w Rzeczypospolitej Polskiej,
2. organizacji ratownictwa wodnego w pozostałych systemach ratowniczych funkcjonujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
3. prawnych aspektów pracy ratownika wodnego (Kodeks karny, Kodeks wykroczeń, Kodeks cywilny, Kodeks pracy),
4. obowiązków i uprawnień ratowników wodnych,
5. specyfiki ratownictwa wodnego na wyznaczonych obszarach wodnych,
6. specyfiki działania ratownika wodnego na poszczególnych obszarach wodnych (lód, cieki, powódź, miejsca bagniste),
7. hydrologii i meteorologii,
8. dokumentacji działań ratowniczych,
9. sprzętu ratowniczego i pływającego wykorzystywanego w ratownictwie wodnym i jego zastosowania,
10. podstawowych prac bosmańskich,
11. prowadzenia akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wodnego.
Uczestnik szkolenia powinien także posiadać umiejętności:
1. praktycznego stosowania wiedzy w działaniach ratowniczych,
2. posługiwania się sprzętem w działaniach ratowniczych,
3. pływania stosowanego w ratownictwie wodnym,
4. samoratownictwa,
5. wykonania skoków ratunkowych i innych sposobów bezpiecznego wejścia do wody,
6. pływania pod wodą i nurkowania,
7. holowania osoby zagrożonej co najmniej trzema sposobami,
8. ewakuacji z wody i na lądzie,
9. opanowania osoby tonącej pasywnej i ułożenia jej w pozycji do holowania,
10. postępowania z osobą tonącą aktywną.


Egzamin


Szkolenie kończy się egzaminem z zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych objętych programem szkolenia, przeprowadzanym przez komisje egzaminacyjne, do którego może przystąpić jedynie osoba, która uczestniczyła w zajęciach teoretycznych i praktycznych.
Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej, z których każda zaliczana jest oddzielnie.


Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie testu, składającego się z zestawu 30 zadań testowych, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź osoba zdająca uzyskuje 1 punkt, a za odpowiedź nieprawidłową - 0 punktów. Zadania testowe przygotowuje komisja egzaminacyjna. Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z części teoretycznej  uprawnione są do przystąpienia do części praktycznej egzaminu.


Egzamin praktyczny kończący szkolenie ratowników wodnych obejmuje wykonanie przez osobę zdającą siedmiu zadań polegających na:


1. przepłynięciu sposobem dowolnym po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym niż 8 min;
2. przepłynięciu dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem dwóch przedmiotów leżących w odległości od 2 m do 2,5 m po obu stronach linii płynięcia;
3. przepłynięciu sposobem ratowniczym (z głową nad powierzchnią wody) dystansu 50 m w czasie poniżej 55 s;
4. przepłynięciu w czasie nie dłuższym niż 2 min 40 s ratowniczą łodzią wiosłową lub kajakiem, za pomocą dwóch wioseł, dystansu 75 m w linii prostej do boi (pławy), oraz na dopłynięciu do niej rufą i na powrocie do miejsca startu z pomocą jednego wiosła;
5. przeprowadzeniu symulowanej akcji ratowniczej polegającej na przepłynięciu dystansu co najmniej 20 m, wydobyciu manekina położonego na dnie i na holowaniu go w pasie ratowniczym do brzegu na dystansie 20 m;
6. holowaniu tonącego bez przerwy i na zatrzymaniu na dystansie 150 m z zastosowaniem trzech sposobów holowania - każdy na dystansie 50 m;
7. wyciągnięciu na brzeg o wysokości co najmniej 30 cm od lustra wody lub na pokład łodzi osoby poszkodowanej i na ułożeniu jej w pozycji umożliwiającej udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.


Zadania, o których mowa wyżej w:

 

  •  pkt. 1-3, przeprowadza się na pływalni;
  •  pkt. 4, przeprowadza się na wodach otwartych;
  •  pkt. 5-7, przeprowadza się na wodach otwartych lub na pływalni.

 

Podstawą zaliczenia egzaminu praktycznego jest zaliczenie wszystkich zadań.


Osobie, która odbyła szkolenie ratowników wodnych i złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym, kierownik podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego prowadzącego szkolenie wydaje zaświadczenie.


Niezaliczenie egzaminu


W przypadku gdy osoba zdająca nie zaliczy egzaminu teoretycznego lub nie przystąpi do niego z ważnych przyczyn losowych, może ona ponownie przystąpić do egzaminu teoretycznego w następnym terminie wyznaczonym przez kierownika podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego, który prowadzi szkolenie.


W razie niezaliczenia egzaminu praktycznego lub nieprzystąpienia do niego z ważnych przyczyn losowych można ponownie przystąpić do egzaminu praktycznego bez konieczności ponownego przystępowania do egzaminu teoretycznego.


W razie zaistnienia sytuacji, o których mowa wyżej, do egzaminu można przystąpić nie więcej niż dwa razy. Jeżeli osoba uzyskała dwa razy wynik negatywny egzaminu konieczne jest powtórne odbycie szkolenia.


Podstawa prawna:


Art. 13 ust. 1, art. 15 Ustawy z dnia 8 września 2006 roku - o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
§2, §3, §4, §5, §6, § 7, §9 Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku - w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.
 

Data: 22.09.2015 07:46
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Kariera
Słowa kluczowe: ratownik, szkolenie ratowników, ratownictwo wodne, uprawnienie ratownika wodnego, odbycie szkolenia
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.