Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Sędziowie i referendarze sądowi znów poszukiwani -w sądach kolejne wolne etaty
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Studia doktoranckie - warto?

4.6/5 z 8 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Rosnąca konkurencja na rynku usług prawniczych wymusza na członkach palestry nie tylko określonej specjalizacji, ale często także podjęcia studiów doktoranckich. Stanowią one nie tylko synonim prestiżu, realizacji ambicji naukowych, lecz również krok do zawodu prawniczego, bez konieczności odbycia stosownej aplikacji. Tytuł doktora habilitowanego oraz profesora implikuje możliwość wykonywania profesji adwokata czy radcy prawnego.

Studia doktoranckie - warto?

W przekonaniu większości fachowców zdobycie tytułu naukowego uprawniającego do wykonywania zawodów prawniczych nie przygotowuje w sposób kompleksowy do prawniczego rzemiosła. Umiejętności zdobyte podczas aplikacji mogą okazać się nie do zastąpienia – przekonuje palestra. Czy zatem warto decydować się na studia III stopnia?Studia doktoranckie
prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Rekrutacja na bezpłatne studia III stopnia odbywa się w drodze konkursu, do którego może być dopuszczona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub równorzędny. W przypadku zaś studiów niestacjonarnych liczyć się należy z koniecznością uiszczenia opłat.

Zgodnie z brzmieniem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, doktorant (studiów stacjonarnych) realizuje program studiów w formie zajęć dydaktycznych o charakterze pracy naukowej, wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub opiekunów naukowych i doktorantów. Ponadto doktoranci są zobowiązaniu do publikacji artykułów naukowych oraz czynnego uczestnictwa w konferencjach akademickich.


W opinii doktorantów najbardziej czasochłonne jest jednak przygotowanie rozprawy doktorskiej. Zdarza się, że niedoświadczeni prawnicy decydują się na tematy zbyt abstrakcyjne, nieprzystające do obecnych problemów prawa. Warto zatem zastanowić się nad przełożeniem czasu odbycia studiów doktoranckich po wcześniejszym zapoznaniu się z praktyką funkcjonowania prawa.Bezsprzecznie ukończenie studiów III stopnia stanowi gwarancję posiadania teoretycznej wiedzy prawniczej. Wymagają one jednak olbrzymiego nakładu pracy. Przed podjęciem decyzji warto zastanowić się nad realnymi szansami ich ukończenia. Największym wrogiem doktoranta jest bowiem czas. Niejednokrotnie zdarza się, że połączenie aplikacji przy jednoczesnych studiach staje się niemożliwe, zwłaszcza dla młodych prawników. Najczęściej konieczne staje się wówczas podjęcie decyzji o rezygnacji ze studiów, tym bardziej, że wiążą się one często z wyrzeczeniami życia rodzinnego.Wydaje się zatem, że studia doktoranckie powinny raczej stanowić dodatkową, w większości przypadków niezależną od aplikacji, ścieżkę rozwoju zawodowego. Podstawowym celem doktoranta jest bowiem rozwój naukowy. Aplikacja natomiast stanowi naukę praktycznej realizacji teorii zdobytej podczas studiów prawniczych.

 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.