Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnego

5/5 z 5 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Osoba bezrobotna podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego tylko w przypadku, gdy nie jest objęta ubezpieczeniem z innego tytułu. Kwestie związane z tym tematem reguluje Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnego

Bezrobotny musi być zarejestrowany w urzędzie pracy
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ma bezrobotny niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Aby taka osoba mogła być objęta tym ubezpieczeniem musi być zarejestrowana we właściwym urzędzie pracy. Należy pamiętać, że właściwym jest urząd pracy stałego lub czasowego zameldowania bezrobotnego. W przypadku, gdy bezrobotny nie posiada żadnego miejsca zameldowania właściwym jest urząd pracy jego pobytu. Osoba bezrobotna może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego także członków swojej rodziny, np. dzieci do ukończenia 18 lat lub dzieci uczące się do ukończenia 26 lat, czy też małżonka nie posiadającego własnego tytułu ubezpieczenia. Powinna również niezwłocznie  zawiadamiać o zmianie wszystkich danych. Urząd pracy zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń lub wyrejestrowania z ubezpieczeń w terminie 7 dni od dnia powstania lub ustania tego obowiązku. Wszelkie zmiany dotyczące danych ubezpieczonego lub członków jego rodziny muszą być również zgłaszane w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej jest w tym przypadku legitymacja ubezpieczeniowa lub zaświadczenie z urzędu pracy.

Ustanie ubezpieczenia
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia tego obowiązku. W przypadku osoby bezrobotnej obowiązek ten powstaje z dniem uzyskania statusu bezrobotnego a wygasa z dniem utraty tego statusu. W związku z tym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osoby bezrobotnej trwa od dnia uzyskania przez nią statusu bezrobotnego a ustaje po upływie 30 dni od dnia utraty tego statusu. Osobie, która nie stawia się na wezwanie urzędu pracy i uporczywie uchyla się od zatrudnienia można zawiesić opłacanie składek zdrowotnych na okres 3 miesięcy.Planowane zmiany

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej planuje zmiany w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych. Według projektu urząd pracy ma tylko rejestrować bezrobotnego ale nie będzie opłacał za niego składki zdrowotnej. Obowiązkiem urzędu będzie jedynie przekazanie informacji o rejestracji osoby bezrobotnej i jej prawie do ubezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to, że dokonanie rejestracji jako bezrobotny w urzędzie pracy nie będzie automatycznie oznaczało prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Planowane jest również wydłużenia okresu zawieszenia składki dla bezrobotnych, którzy konsekwentnie uchylają się od pracy. Maksymalny okres zawieszenia ma wynosić nawet 2 lata. Zmiany mają na celu pozyskanie oszczędności dla budżetu i spowodowanie aktywizacji bezrobotnych. W chwili obecnej wielu z nich rejestruje bowiem się tylko po to, aby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne i nie przejawia chęci do pracy.
 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.