Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Usunięcie tych ciąż będzie karane więzieniem. Szczegóły tzw. kompromisu Prezydenta Dudy
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Szybka powtórka: Wypłata wynagrodzenia do rąk współmałżonka

0/5 z 0 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Musicie napisać referat, ale nie macie czasu na wielogodzinne szukanie materiałów? A może czeka Was test i musicie szybko powtórzyć materiał? Specjalnie dla Was przygotowaliśmy naszą Szybką powtórkę.

Szybka powtórka: Wypłata wynagrodzenia do rąk współmałżonka

Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny

 

Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Wypłata wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka

 

Zgodnie z normą art. 28 § 1 k.r.o., jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. Niemożliwe jest jednak zastosowanie normy wyrażonej w art. 28 § 1 k.r.o., gdy małżonkowie nie pozostają we wspólnym pożyciu. Jeżeli nie ulega wątpliwości, że między małżonkami brak jest więzi duchowej i fizycznej, to dla przyjęcia, że małżonków łączy więź gospodarcza, nie jest wystarczające to, iż jedno z nich samodzielnie utrzymuje (np. opłaca czynsz najmu i inne opłaty) wspólnie zajmowane mieszkanie.

 

ALE! Zgodnie z 28 § 2 k.r.o. nakaz zachowuje moc mimo ustania po jego wydaniu wspólnego pożycia małżonków. Sąd może jednak na wniosek każdego z małżonków nakaz ten zmienić albo uchylić. W przepisie tym mowa o sytuacji, gdy wspólne pożycie ustało już po ustanowieniu nakazu przez sąd. Uchylenie lub zmiana prawomocnego postanowienia wydanego na podstawie art. 28 k.r.o. następuje w drodze postępowania nieprocesowego. Za zmianę stosunków uzasadniającą uchylenie zarządzenia o wypłacaniu części zarobków jednego małżonka do rąk drugiego (art. 28 k.r. i o.) nie należy uważać w przypadku zerwania bez ważnych powodów wspólności małżeńskiej przez małżonka, przeciwko któremu zarządzenie to zapadło, po jego wydaniu upływ paroletniego okresu w układzie stosunków nie wskazującym na prawdopodobieństwo powrotu tego małżonka do wspólnego pożycia z drugim małżonkiem, pozostającym we wspólności z dziećmi z małżeństwa uprawnionych do alimentacji (uchwała SN z dnia 30 sierpnia 1966 r., III CZP 67/66).

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie o zaspokajaniu potrzeb rodziny następuje przez nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę, które obejmuje zarówno płacę zasadniczą, jak i wszelkie dodatki, dopłaty i ekwiwalenty pieniężne, oraz rent, emerytur, a także wszelkich stałych i powtarzających się świadczeń albo innych należności. Przepisu art. 28 k.r.o. nie stosuje się jednak do należności nie mających charakteru dochodów małżonka.


Sądowe stwierdzenie obowiązku (nakazanie) przyczyniania się do zaspakajania potrzeb rodziny

 

Sądowe stwierdzenie obowiązku (nakazanie) przyczyniania się do zaspakajania potrzeb rodziny, w trybie art. 27 lub 28 k.r.o., stanowi orzeczenie o charakterze alimentacyjnym, a w każdym razie prowadzi do potwierdzenia alimentacyjnego obowiązku wzajemnej pomocy i współdziałania dla dobra rodziny, obejmującego powinność przyczyniania się do utrzymania także współmałżonka.

Podstawa prawna:
Art. 27, art. 28 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( t.j.Dz.U. z 2019 r., poz. 2086).
 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.