Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Podsumowanie tegorocznych egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Kredyt studencki formą finansowego wsparcia studentów

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Stypendia i zapomogi to nie jedyne formy wsparcia finansowego studentów. W ofercie znajduje się również kredyt studencki. Kto może go otrzymać, jakie warunki należy spełnić, jak wyglądają zasady jego spłaty?

Kredyt studencki formą finansowego wsparcia studentów

Kto może otrzymać kredyt studencki?

 

O kredyt studencki mogą się ubiegać studenci do ukończenia 30 roku życia oraz doktoranci do ukończenia 35 roku życia. Można się o niego ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych. Istotne jest, by dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 3 tys. zł. Kredyt może zostać w całości poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O kredyt studencki mogą się ubiegać także cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 pkt 2–8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a więc m.in. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, rezydenci długoterminowi Unii Europejskiej, uchodźcy czy posiadacze Karty Polaka.

 

Zasady przyznania kredytu studenckiego

 

O kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok. Decyzja kredytowa powinna zapaść w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów. Procedura składania wniosku jest jednorazowa, a student będzie otrzymywać kredyt przez cały okres studiów, nie dłużej niż przez 6 lat. Na tym samym poziomie studiów kredyt studencki jest udzielany raz. Jeżeli w okresie 2 lat od ukończenia studiów pierwszego stopnia student rozpocznie studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, kredyt może być wypłacany bez konieczności ponownego składania wniosku o kredyt.

 

Na podobnych zasadach kredyt studencki przyznawany jest doktorantom. Mogą go otrzymać jedynie raz, w czasie studiów w szkole doktorskiej, przez okres 4 lat. Co istotne, nie muszą składać ponownie wniosku o przyznanie kredytu, jeśli podejmą kształcenie w szkole doktorskiej w okresie 2 lat od ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

 

 

 

Czytaj też: 17 000 złotych stypendium czeka na studentów

 

 

 

Wypłata kredytu studenckiego

 

Wypłata kredytu następuje w miesięcznych transzach przez okres do 10 miesięcy roku akademickiego. Z tego okresu wyłącza się okresy udzielonych urlopów i innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów. Student sam decyduje o wysokości wypłacanych środków – może wybrać kwotę 400, 600, 800 albo 1 000 zł miesięcznie. W trakcie pobierania kredytu student może zmienić wysokość otrzymywanych środków, dostosowując je do aktualnych potrzeb.

 

Kiedy spłata kredytu studenckiego?

 

Rozpoczęcie spłaty kredytu studenckiego następuje dopiero 2 lata od ukończenia studiów.

 

Co istotne, odsetki od kredytu wynoszą jedynie połowę stopy redyskontowej weksli NBP, a liczba rat jest, co do zasady, dwukrotnością liczby transz. Miesięcznie absolwent spłaca połowę tego, co otrzymywał miesięcznie na studiach. Przykładowo student pobierający miesięcznie 800 zł, dwa lata po zakończeniu studiów będzie spłacał około 400 zł miesięcznie. Ponadto, wysokość miesięcznej raty może być zmniejszona do 20% średniego miesięcznego dochodu kredytobiorcy, a w przypadku trudnej sytuacji życiowej można złożyć wniosek o zawieszenie na 12 miesięcy spłaty kredytu wraz z odsetkami.


 

 

 

Umorzenie częściowe i w całości kredytu studenckiego

 

Na częściowe umorzenie kredytu może liczyć kredytobiorca, który znajdzie się w grupie najlepszych absolwentów. Umorzeniu podlega:

  • 50% kredytu – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie 1% najlepszych absolwentów,
  • 35% kredytu – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 1,01% do 5% najlepszych absolwentów,
  • 20% kredytu – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów.


Jeżeli w okresie spłaty kredytu sytuacja finansowa kredytobiorcy jest szczególnie trudna lub utracił on zdolność do spłaty, kredyt może być umorzony częściowo lub w całości przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. Kredytobiorca w takich sytuacjach składa wniosek.
 


Źródło:
Oficjalna strona MNiSW.
 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.