Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Sądy szukają sędziów i referendarzy sądowych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Aplikacja notarialna na start! Co musisz wiedzieć o ... egzaminie wstępnym

0/5 z 0 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Choć najczęściej wybieranymi aplikacjami są aplikacja adwokacka i radcowska, to należy zauważyć, że zawód notariusza także „cieszy się wzięciem”. Jeżeli planujecie zdawać na aplikację notarialną, koniecznie przeczytajcie nasz dzisiejszy przewodnik.

Aplikacja notarialna na start! Co musisz wiedzieć o ... egzaminie wstępnym

Termin egzaminu wstępnego na aplikację notarialną w 2020 roku

 

Termin egzaminu wstępnego na aplikację notarialną wyznaczono na dzień 26 września 2020 r. (sobota), na godz. 11.00. Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną należy złożyć w siedzibie właściwej komisji kwalifikacyjnej. Siedziby komisji kwalifikacyjnych mieszczą się w siedzibach rad izb notarialnych w:

 • Gdańsku z siedzibą w Sopocie, ul. Władysława Jagiełły 10, kod 81-757 Sopot, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Gdańsku i w Białymstoku;
 • Katowicach, ul. Poniatowskiego 23, kod 40-055, dla obszaru właściwości izby notarialnej w Katowicach;
 •  Krakowie, Rynek Główny 23, kod 31-008, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Krakowie i w Rzeszowie;
 •  Poznaniu, ul. Piękna 41, kod 60-589, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Poznaniu, w Łodzi i w Szczecinie;
 • Warszawie, ul. Karwińska 3, kod 02-639, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Warszawie i w Lublinie;
 •  Wrocławiu, pl. Św. Macieja 21/2B, kod 50-244, dla obszaru właściwości izby notarialnej we Wrocławiu.

 

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną

 

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną upływa w dniu 12 sierpnia 2020 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.


Opłata za egzamin wstępny na aplikację notarialną

 

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1 300 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych).

 

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2020 r.”.
 


 

 

 

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną

 

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

 1.  wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
 2.    kwestionariusz osobowy,
 3.     życiorys,       
 4.    kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 5.    zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (19 września 2020 r.) przed terminem egzaminu wstępnego, kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 6.    oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,
 7.    3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 

Zasady egzaminu wstępnego dla osób niepełnosprawnych

 

Na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do egzaminu wstępnego, czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych zostaje wydłużony o połowę.

 

Do wniosku załącza się:

 •  kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.) w okresie przeprowadzania egzaminu;
 •  zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w dokonywaniu w toku egzaminu wstępnego czynności technicznych, takich jak:
 •  odczytywanie tekstu,
 •  udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe na karcie odpowiedzi;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2, dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów związanych z procedurą naboru na aplikację notarialną.

 Źródło:
Oficjalna strona MS.
 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.