Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Usunięcie tych ciąż będzie karane więzieniem. Szczegóły tzw. kompromisu Prezydenta Dudy
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Nowe zasady na egzaminie adwokackim i radcowskim 2020

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Tegoroczne egzaminy zawodowe będą inne od tych, do których przywykliśmy w ostatnich latach. W związku z trwającym nadal zagrożenie epidemicznym, stworzono specjalny zasady bezpieczeństwa , których przestrzeganie obliguje zarówno organizatora egzaminu, jak i jego uczestników. O czym zatem muszą wiedzieć zdający? Co im wolno, a co jest zabronione? O czym mszą pamiętać i jak powinni się zachować? Zobaczcie.

Nowe zasady na egzaminie adwokackim i radcowskim 2020

Wytyczne dla zdających egzamin adwokacki i radcowski 2020

 

Każdy zdający musi zachować środki bezpieczeństwa osobistego. Czekając na wejście do budynku, w którym znajduje się sala egzaminacyjna oraz do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują bezwzględnie  odpowiedni odstęp (co najmniej2 m) oraz mają zakryte usta i nos. Oznacza to, że tradycyjne przedegzaminacyjne rozmowy i wspólne dodawanie sobie otuchy w grupie przyjaciół nie będzie tym razem możliwe. Chyba że każdy z Was stanie w odległości 2 metrów.

 

W celu zapewnienia przestrzegania powyższych zasad zakazuje się tworzenia  grup zdających przed obiektem, w którym przeprowadzany jest egzamin oraz bezpośrednio przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej może na przykład:

 • ustalić harmonogram rejestracji zdających podzielonych na mniejsze, np. 10-15 osobowe grupy w określonych odstępach czasu, np. 15-minutowych,
 • wyznaczyć oddzielne dla każdej Komisji Egzaminacyjnej miejsce rejestracji i wejścia na salę egzaminacyjną,
 • wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. wg kolejności oddawania prac, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod budynkiem.Rejestracja zdających egzamin adwokacki i radcowski

 

Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się na liście obecności, korzystając z własnego długopisu. Podczas rejestracji zdający okazuje dokument tożsamości ze zdjęciem w sposób umożliwiający jego odczytanie, bez kontaktu dotykowego z dokumentem osoby rejestrującej. Zdający wchodzą na salę egzaminacyjną pojedynczo, przy zachowaniu dystansu co najmniej 2 m od innych osób, po obligatoryjnej dezynfekcji rąk, która poprzedza pozostałe czynności przygotowawcze (np. losowanie numeru stolika, losowanie koperty z numerem kodu, itp).
Losowanie przez zdających kopert z numerem kodu oraz numeru stolika odbędzie się w sposób zapewniający podczas losowania brak kontaktu dotykowego z innymi kopertami/kartkami aniżeli wylosowana. Losowania numeru stolika dokonuje się tylko jednorazowo - w pierwszym dniu egzaminu. W pozostałych dniach egzaminu zdający zajmuje to samo miejsce.Weryfikacja tożsamości zdającego

 

Na teren obiektu, bezpośrednio przylegający do sali egzaminacyjnej, mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całegoobiektu, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej członek Komisji Egzaminacyjnej może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej2-metrowego odstępu).

 

Obowiązek noszenia maseczki

 

Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 • podchodzi do niego członek Komisji Egzaminacyjnej/osoba zapewniająca obsługę informatyczną,
 • wychodzi do toalety,
 • korzysta ze stanowiska z systemem informacji prawnej lub drukarki,
 • oddaje zadanie i pracę zawierającą rozwiązanie zadania i wychodzi z sali egzaminacyjnej.


 

Również członkowie Komisji Egzaminacyjnej obserwujący przebieg egzaminu
oraz osoby zapewniające obsługę administracyjną/informatyczną podczas podchodzenia do zdających muszą mieć zakryte usta i nos. W przypadku niemożności zachowania co najmniej 2-metrowego odstępu pomiędzy zdającym a członkiem Komisji Egzaminacyjnej/osobą zapewniającą obsługę informatyczną odstęp można zmniejszyć do niezbędnego z zachowaniem innych środków ochrony (np. wykorzystania dodatkowo przyłbic, niezależnie od maseczki).

 

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń na egzaminie adwokackim i radcowskich 2020

 

Przy wejściu do obiektu, w którym znajduje się sala egzaminacyjna zdających przywitają wywieszone informacje:
dotyczące objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu,

 • zawierające nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej,
 • zawierające adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,
 • zawierające numery telefonów do służb medycznych,
 • zawierające numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).


Wszędzie tam, gdzie to możliwe, należy zapewnione zostaną odrębne miejsca rejestracji i odrębne wejścia do sali egzaminacyjnej dla każdej Komisji Egzaminacyjnej. W przypadku, gdy w jednej lokalizacji egzamin przeprowadza więcej niż jedna Komisja Egzaminacyjna, zostaną wydzielone odrębne strefy parkowania dla każdej z komisji.

 

Obowiązkowa dezynfekcja

 

Przy wejściu na salę egzaminacyjną, przy stanowiskach z systemem informacji prawnej oraz przy toaletach obowiązkowo zostaną umieszczony płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz wywieszona informacja o obligatoryjnym korzystaniuz niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren sali egzaminacyjnej/korzystające z systemu informacji prawnej/korzystające z toalet. Obok płynu zobaczymy informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk. W przypadku przeznaczonych do wspólnego korzystania stanowisk z systemem informacji prawnej oraz drukarek, obok tych urządzeń postawiony będzie dozownik z płynem dezynfekcyjnym, jednorazowe ręczniki papierowe oraz pojemnik na zużyte ręczniki. Każdy ze zdających korzystających z tych urządzeń ma obowiązek dezynfekcji wszystkich powierzchni, których dotyka, szczególnie klawiatury, myszki oraz blatu - zarówno przed, jak i po skorzystaniu z urządzeń. O powyższym poinformuje się zdających oraz dodatkowo zamieści się przy każdym stanowisku stosowne oznaczenie przypominające (np. „dezynfekcja obowiązkowa przed i po”). Czynności te będą monitorowania przez członków Komisji Egzaminacyjnej.

 

Również jeżeli zachodzi potrzeba sprawdzenia przyniesionych przez zdających na egzamin materiałów, członkowie komisji dokonają tej czynności każdorazowo bezpośrednio po dezynfekcji rąk lub po dezynfekcji rąk w rękawiczkach.
 

 Odstępy między zdającymi egzamin radcowski i adwokacki 2020

 

Egzamin może być przeprowadzany pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami Komisji Egzaminacyjnej. Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odstępów), jednak zaleca się – jeżeli tylko pozwalają na to warunki lokalowe oraz zasoby ludzkie – przeprowadzanie egzaminu w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali. Stoliki dla zdających oraz komisji egzaminacyjnej w sali egzaminacyjnej będą ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi i członkami komisji zachowany był co najmniej 2-metrowy odstęp w każdym kierunku.


Kwarantanna prac egzaminacyjnych

 

Po zakończeniu każdego dnia egzaminu wszystkie zadania wraz z pracami stanowiącymi rozwiązanie zadań zostaną poddane kwarantannie na czas co najmniej 24 godzin.

Źródło:
Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów adwokackiego i radcowskiego w terminie dodatkowym Warszawa, 26 maja 2020 r.


 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.