Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowy termin egzaminu radcowskiego i adwokackiego
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Kolejne uczelnie zawieszają zajęcia dydaktyczne

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Takiego obrotu sprawy jeszcze kilka miesięcy temu mało kto się spodziewał. Wiele wskazuje na to, że do letniej sesji egzaminacyjnej studenci przygotują się … sami. Wszystko za sprawą szalejącej na świecie epidemii koronawirusa, która zmusza polskie placówki akademickie do zawieszania zajęć i odwoływania innych przedsięwzięć naukowych, takich jak konferencje czy sympozja.

Kolejne uczelnie zawieszają zajęcia dydaktyczne

E-learnig zastąpi tradycyjne konwersatoria i wykłady

 

 Życie w XXI wieku ma wiele zalet. Jedną z nich jest powszechna cyfryzacja.  Dlatego skutecznym zamiennikiem tradycyjnych wykładów i konwersatoriów jest e-learning. Z uwagi na rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem, dla wielu studentów ta forma pozyskiwania wiedzy okaże się jedyną w najbliższych tygodniach.

 

 Ministerstw Nauki zaleca zawieszenie zajęć w przypadku zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

 

Jak wynika z komunikatu resortu nauki, zaleca się zawieszenie zajęć w przypadku zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 na danej uczelni. Osobą, która jest uprawniona do wydania wskazanej decyzji jest rektor uczelni, którego obowiązkiem jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia lub wyeliminowania zagrożenia . Jednocześnie przepisy ustawy (art. 50 ust. 7) nakazują rektorowi niezwłoczne poinformowanie organów właściwych w sprawach bezpieczeństwa, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego oraz ministra o wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie uczelni, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia w znacznych rozmiarach. W kontekście wirusa SARS-Cov-2, w przypadku przekazania takiego zawiadomienia, Minister może, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wydać rozporządzenie czasowo ograniczające lub czasowo zawieszające funkcjonowanie uczelni na obszarze kraju lub jego części.

 

Zawieszenie zajęć na uczelni

 

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Rektor zarządza uczelnią (art. 23 ust. 2 pkt 2), dba o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni (art. 50) oraz zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i kształcenia (art. 51). Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r., w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia podczas korzystania z pomieszczeń uczelni lub wyposażenia technicznego, rektor wprowadza zakaz korzystania z nich oraz nakazuje usunięcie stwierdzonego zagrożenia. Jednocześnie przepisy ustawy (art. 50 ust. 7) nakazują rektorowi niezwłoczne poinformowanie organów właściwych w sprawach bezpieczeństwa, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego oraz ministra o wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie uczelni, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia w znacznych rozmiarach.

 

 

 

 

Które uczelnie zawiesiły zajęcia dydaktyczne?

 

Zajęcia zawiesiły już między innymi Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uczelnie publiczne we Wrocławiu i Opolu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. W przypadku Uniwersytetu Szczecińskiego podjęto decyzję o przełożeniu zaplanowanych konferencji, między innymi 6 forum Prawa Mediów Elektronicznych, które planowo miało odbyć się pod koniec marca.


Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. 2018 poz. 1668
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia Dz.U. 2018 poz. 2090
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U. 2020 poz. 374
 

Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Nauki. 


 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.