Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Sądy szukają sędziów i referendarzy sądowych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Egzamin komorniczy 2020: Opinia prawna dotycząca zasad wykonywania zawodu i zasad etyki

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Ostatnia, czwarta część egzaminu komorniczego obejmowała rozwiązanie zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu i zasad etyki polegającego na przygotowaniu opinii prawnej.

Egzamin komorniczy 2020: Opinia prawna dotycząca zasad wykonywania zawodu i zasad etyki

Stan faktyczny zadania z zasad wykonywania zawodu i zasad etyki

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim Michał Lew w dniu 9 stycznia 2020 r. zgłosił fakt utworzenia kancelarii komorniczej, co nastąpiło po dwóch tygodniach od zawiadomienia komornika o tym, że decyzja o powołaniu jest ostateczna. Podpisane przez siebie zgłoszenie o treści: „Zgłaszam utworzenie kancelarii komorniczej w dniu 9 stycznia 2020 r.”, złożył w biurze podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości. W tym zakresie komornik Michał Lew nie podjął innych czynności.

 

Po dokonaniu tego zgłoszenia komornik Michał Lew bezzwłocznie przystąpił do organizacji kancelarii, między innymi poprzez telefonicznej rozmowy z wierzycielami. Podczas tych rozmów zapewnił ich, że ze względu na swoje kompetencje, wiedzę, zaangażowanie oraz przede wszystkim fakt, że właśnie utworzył kancelarię, jest w stanie znacznie lepiej prowadzić ich sprawy niż wszyscy inni komornicy w rewirze, w którym działa, gdyż oni mają bardzo dużo spraw. Nie mają więc czasu zajmować się tym osobiście tak, jak będzie to robił komornik Michał Lew, poza tym „długo są komornikami i zwyczajnie nie chce im się wysilać, bo już swoje w życiu zarobili”. 

 

Już następnego dnia wierzyciele złożyli w jego kancelarii pierwsze wnioski, uiszczając od razu zaliczki niezbędne do prowadzenia egzekucji. Komornik Michał Lew bezzwłocznie, tego samego dnia zarejestrował sprawy, wszczął postępowania i dokonywał wnioskowanych czynności, między innymi zajęć wynagrodzeń za pracę i zapytań do ZUS. W dniu 15 stycznia 2020 r. komornik Michał Lew otrzymał zawiadomienie o ślubowaniu, które odbyło się następnego dnia, a ślubowanie odebrał Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Tego samego dnia komornik Michał Lew złożył Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Lublinie oświadczenie majątkowe w 2 egzemplarzach. W oświadczeniu majątkowym wskazał m.in., że użytkuje pojazd mechaniczny będący przedmiotem toczącego się postępowania spadkowego po jego zmarłym ojcu. 
Komornik Michał Lew rozważał, czy zawiadomić prezesa sądu rejonowego, że jest członkiem komisji rewizyjnej spółki akcyjnej, ale doszedł do wniosku, że w związku z tym, że posiada zaledwie 0,5% akcji przedstawiających 0,5% kapitału zakładowego, co wskazał już w oświadczeniu majątkowym, jest to bezprzedmiotowe.

 

Oświadczenie zawierało również informację o dochodach uzyskanych z prowadzonej przez komornika Michała Lwa myjni samochodowej. Jednocześnie ze złożeniem oświadczenia komornik złożył w biurze podawczym Sądu Apelacyjnego w Lublinie wniosek o niewydawanie decyzji przez Prezesa Sądu Apelacyjnego o sprzeciwie wobec kontynuowania tego zajęcia. W uzasadnieniu wniosku komornik Michał Lew zapewnił, że dalsze prowadzenie myjni samochodowej w żaden sposób nie osłabi zaufania do jego bezstronności, nie przyniesie ujmy godności urzędu komornika i nie będzie przeszkadzało w pełnieniu przez niego obowiązków komornika, gdyż pracę tę wykonują zatrudnieni przez niego pracownicy, a wszelkie inne czynności dokonuje wykwalifikowany doradca podatkowy.

 

Po dwóch dniach komornik Michał Lew udał się na zaplanowany od roku tygodniowy urlop – nie podejmując w tym zakresie żadnych czynności – a po powrocie ze zdziwieniem stwierdził, że dłużnikiem w jednej ze spraw jest jego teściowa. Aby wykluczyć podejrzenia o faworyzowanie rodziny oraz zaspokoić roszczenie wierzyciela zadzwonił do żony, pozostającej z nim w ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej, aby teściowa natychmiast spłaciła roszczenie wierzyciela. Żona komornika uczyniła to bezzwłocznie i kilkanaście minut później w kancelarii komornika jego teściowa zapłaciła całość egzekwowanego świadczenia wraz z kosztami egzekucyjnymi. 

 

W trakcie przeglądania akt innej sprawy komornik zauważył, że przekazał wyegzekwowane z rachunku bankowego należności w terminie 10 dni i bezzwłocznie zapłacił za 3 dni odsetki za opóźnienie, a następnie zawiadomił o tym prezesa właściwego sądu rejonowego. 

 

W aktach kolejnej sprawy komornik Michał Lew zauważył, że nastąpił zbieg egzekucji z komornikiem Janem Kotem, który nie przekazał mu akt, choć zdaniem komornika Michała Lwa to on był właściwy do prowadzenia egzekucji. W związku z tym zadzwonił do niego. Komornik Jan Kot odmówił przekazania akt, twierdząc, że to on jest właściwy do prowadzenia egzekucji i zażądał przekazania akt przez komornika Michała Lwa. W trakcie rozmowy obaj komornicy pokłócili się, a rozmowę słyszał pracownik komornika Michała Lwa. Po zakończeniu rozmowy komornik Michał Lew zapytał swojego pracownika, czy słyszał rozmowę z tym „głupkiem”, jak określił komornika Jana Kota, oraz stwierdził, że „Jan Kot nie zna k.p.c. i nie wie, co robi w postępowaniach egzekucyjnych”.

 

 

 

 

Rozwiązanie zadania

 

Akty prawne mające zastosowanie do przestawionego stanu faktycznego

 

Przy rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego zastosowanie znajdują:

  •  Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121),.
  •  Uchwała Krajowej Rady Komorniczej nr 1603/V z dnia 6 września 2016 r. - Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego, ze  zm.)

 

Naruszenie zasad wykonywania zawodu

 

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika że komornik, zgłaszając o utworzeniu kancelarii, nie podał jej adresu (art. 15 ust. 1 u.k.s.) oraz  nie zawiadomił o utworzeniu kancelarii prezesa właściwego sądu rejonowego (art. 15 ust. 2 u.k.s.). 

 

Dokonując czynności egzekucyjnych przed złożeniem ślubowania komornik naruszył art. 17 ust. 6 u.k.s.  Oświadczenie majątkowe komornik powinien złożyć przed objęciem stanowiska (art. 32 ust. 4 u.k.s.).

 

Komornik miał też obowiązek zawiadomić prezesa właściwego sądu rejonowego o toczącym się postępowaniu spadkowym, którego jest uczestnikiem, czego nie zastępuje zawarta w oświadczeniu majątkowym informacja, że komornik użytkuje pojazd będący przedmiotem postępowania spadkowego (art. 35 ust. 1 u.k.s.).

 

 Komornik nie może prowadzić działalności gospodarczej (art. 33 ust. 2 u.k.s.) i powinien jej niezwłocznie zaprzestać, wobec czego złożony przez niego wniosek o niewydawanie decyzji o sprzeciwie co do kontynuacji prowadzenia myjni jest bezzasadny, ponieważ nie znajduje tu zastosowania art. 34 u.k.s.  Z kolei udając się na urlop komornik powinien złożyć wniosek o wyznaczenie zastępcy do Prezesa właściwego Sądu Rejonowego (art. 43 ust. 1 u.k.s.). 

 

Prowadząc postępowanie przeciwko teściowej Komornik naruszył obowiązek wyłączenia się od prowadzenia postępowania egzekucyjnego (art. 48 § 1 pkt 2 k.p.c. w zw. art. 7632 § 7 k.p.c. oraz § 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika Sądowego), ponadto informując żonę o egzekucji skierowanej przeciwko jego teściowej, komornik naruszył zasady etyki, a zarazem obowiązek zachowania tajemnicy służbowej (zarówno art. 27 ust. 1 u.k.s., jak i § 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika Sądowego).

 

Komornik nie może być także członkiem komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego bez względu na liczbę posiadanych akcji (art. 33 ust. 4 pkt 1 u.k.s.), w związku z tym, jako komornik, powinien zrezygnować z tej funkcji.

 

Komornik przekazując wierzycielowi należności wyegzekwowane z rachunku bankowego nie naruszył przepisu art. 31 ust. 1 u.k.s., w związku z tym nie miał obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie oraz zawiadomienia o opóźnieniu prezesa właściwego sądu rejonowego.

 

Naruszenie zasad etyki zawodowej

 

W opinii prawnej nie mogło również zabraknąć wskazania naruszeń zasad etyki zawodowej. Komornik, dzwoniąc do wierzycieli i podając wskazane w stanie faktycznym informacje, naruszył zasady uczciwej konkurencji określone w § 16 i 18 Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika Sądowego. Komornik komentując z kolei w obecności swojego pracownika czynności innego komornika naruszył § 30 Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika Sądowego.

 

Źródło:

Oficjalna strona Ministerstwa Sprawiedliwości.


 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.