Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowy termin egzaminu radcowskiego i adwokackiego
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Kolejni referendarze potrzebni w sądach

5/5 z 2 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o wolnych stanowiskach referendarza sądowego.

Kolejni referendarze potrzebni w sądach

Wakaty na stanowisku referendarza sądowego

 

Wolne stanowiska referendarza sądowego posiadają:

 • Sąd Rejonowy w Kielcach – 1 stanowisko;
 •  Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach – 1 stanowisko;
 •  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie – 1 stanowisko (zwalniane z dniem 29.02.2020 r.);
 •  Sąd Rejonowy w Wołominie – 1 stanowisko;
 •  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu – 1 stanowisko

 

Wnioski o przeniesienie

 

Zgodnie z art. 151a § 1a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych wnioski o przeniesienie należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (MS-WF).

 

Referendarz sądowy

 

Referendarz sądowy to sądowy organ jurysdykcyjny posiadający w zakresie powierzonych czynności kompetencje sądu, wykonujący zadania z zakresu ochrony prawnej niebędącej wymiarem sprawiedliwości. W ramach przyznanych kompetencji:

 •   rozpoznaje wnioski o zwolnienie od kosztów sądowych[3] (art. 118 uksc) oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego (art. 123 §   2 Kodeksu postępowania cywilnego),
 •     dokonuje szczegółowego wyliczenia kosztów według zasad określonych przez sąd (art.108 § 1 kpc),
 •     podejmuje czynności w ramach tzw. postępowania naprawczego (art. 125 oraz 130–1304 kpc),
 •     ustanawia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu (art. 144 § 4 kpc),
 •     bierze udział przy przeprowadzeniu dowodu przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających dokonanie tej czynności na                   odległość (art. 235 § 2 kpc),
 •     stwierdza prawomocność orzeczeń (art. 364 § 2 kpc),
 •     prowadzi postępowanie upominawcze – (art. 3531 § 2 kpc),
 •     prowadzi elektroniczne postępowanie upominawcze,
 •     wydaje europejskie nakazy zapłaty (art. 50516 § 2 kpc) i wydaje zarządzenia w europejskim postępowaniu nakazowym (art. 505(16) § 3 kpc), stwierdza wykonalność europejskiego nakazu zapłaty (art. art. 7956 § 2 kpc),
 •     wydaje zarządzenia w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (art. 50522 § 2 kpc), wydaje zaświadczenie dotyczące tego orzeczenia określone w przepisach rozporządzenia nr 861/2007 (art. art. 7958 § 2 kpc),
 •     prowadzi postępowanie wieczystoksięgowe (art. 509(1) § 1 kpc),
 •     prowadzi postępowanie rejestrowe (rejestr zastawów, Krajowy Rejestr Sądowy, rejestr dzienników i czasopism) z wyjątkiem prowadzenia rozprawy (art. 509(1) § 2 kpc),
 •     wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa spadkowego, z wyłączeniem prowadzenia rozprawy, zabezpieczenia spadku oraz przesłuchania świadków testamentu ustnego (art. 5091 § 3 kpc),
 •     prowadzi sprawy dotyczące zarządu sukcesyjnego (art. 6651(1) i nast. k.p.c.),
 •     wykonuje czynności w sprawach depozytowych, z wyjątkiem spraw o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu (art. 509(1) § 4 kpc),
 •     wykonuje czynności zastrzeżone dla sądu w postępowaniu egzekucyjnym z wyłączeniem stosowania środków przymusu, orzekania o ściągnięciu należności w trybie art. 873, stwierdzenia wygaśnięcia skutków przybicia i utraty rękojmi, spraw o egzekucję świadczeń niepieniężnych z wyjątkiem wydania rzeczy ruchomej, spraw o egzekucję przez zarząd przymusowy, spraw o egzekucję przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego (art. 759 §11 kpc),
 •     rozstrzyga w przedmiocie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej i wyznacza organ uprawniony do łącznego prowadzenia egzekucji (art. 773 kpc) – w przypadku zbiegów powstałych do dnia 8 września 2016 r.,
 •     nadaje klauzulę wykonalności tytułom egzekucyjnym wskazanym w art. 771 § 1 kpc,
 •     prowadzi postępowanie o wyjawienie majątku z wyłączeniem stosowania środków przymusu (art. 920(1) kpc),
 •     podejmuje czynności w sprawach o przyznanie kompensaty (art. 8 ust. 1 ustawy z 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw),
 •     podejmuje czynności w zakresie przewidzianym ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (ustalanie należności świadków, biegłych, tłumaczy, stron postępowania oraz mediatorów, zwrot opłat, czynności w sprawach odroczenia lub rozłożenia na raty należności sądowych).


 


Podstawa prawna:
art. 151a § 1a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.).

Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Data: 23.02.2020 22:11
Autor/źródło: Zespół portalu sPrawnik.pl
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Gorące tematy, Studia, Zawody prawnicze
Słowa kluczowe: Wakaty na stanowisku referendarza sądowego, Wnioski o przeniesienie, referendarz sądowy, sąd, kompetencje referendarza sądowego
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.