Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Kodeks karny i jego nowelizacje

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

W naszych noworocznych podsumowaniach na warsztat wzięliśmy Kodeks karny i przeanalizowaliśmy wszystkie nowelizacje, które miały miejsce w 2019 roku.

Kodeks karny i jego nowelizacje

Nowa definicja groźby bezprawnej

 

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) . W znowelizowanym art. 115 zawarto nową, poszerzoną definicję groźby bezprawnej. Groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190, jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub innego postępowania, w którym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna, jak również rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego lub innego postępowania, w którym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem lub zachowaniem zagrożonym administracyjną karą pieniężną.

 

Poszerzono więc definicję groźby bezprawnej o groźbę spowodowania postępowania, w którym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna. Dotychczas chodziło wyłącznie o groźbę spowodowania postępowania karnego. Zdaniem projektodawcy, nie można odnotować większej różnicy pomiędzy administracyjną karą pieniężną, która de facto przybiera postać zdecydowanie wyższej, a karą grzywny, orzekanej na podstawie przepisów karnych. Celem tej zmiany jest w szczególności zwalczanie procederu niektórych podmiotów, które, wykorzystując ogólnie panujący strach przedsiębiorców w związku z wejściem w życie RODO, szantażują ich tym, że jeżeli nie uiszczą pewnej kwoty na ich rzecz, to złożą zawiadomienie o nieprawidłowościach do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czy też do samej prokuratury.

 

Zmiany weszły w życie 4 maja 2019 roku.

 

Przepisy Kodeksu karnego uznane za niekonstytucyjne

 

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis art. 86 § 4 k.k  w zakresie, w jakim różnicuje sytuacje osób, wobec których zastosowanie miała już wcześniej instytucja kary łącznej, od osób, co do których ta instytucja zastosowania nie miała, w ten sposób, że umożliwia w stosunku do tej pierwszej kategorii osób podwyższenie dolnej granicy kary łącznej, a także orzeczenie kary rodzajowo surowszej, tj. kary 25 lat pozbawienia wolności, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 kwietnia 2019 r. K 14/17 (Dz.U. poz. 858)  został opublikowany 9 maja 2019 r.

 

Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 87 § 1 k.k. w zakresie, w jakim nakłada na sąd obowiązek połączenia kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności oraz wymierzenia kary łącznej pozbawienia wolności po dokonaniu zamiany kary ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolności, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 175 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 czerwca 2019 r. P 20/17 (Dz.U. poz. 1135)został opublikowany w dniu 18 czerwca 2019 r.

 

Nowe typy przestępstw w kodeksie karnym

 

Zmiany wprowadziła też ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny (Dz.U. poz. 870). Na mocy jej przepisów dodano nowy typ przestępstwa polegającego na zmianie wskazania drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingerencji w prawidłowość jego pomiaru (art. 306a § 1 k.k.). Karalne jest także zlecenie innej osobie wykonania tego czynu (art. 306a § 2). Ponadto zmieniono tytuł rozdziału XXXVI k.k., w którym zamieszczono art. 306a, z "Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu" na "Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym". Nowe regulacje obowiązują od 25 maja 2019 r.

 

 

 

 

Poszerzenie zakresu kryminalizacji niewłaściwego postępowania z odpadami

 

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579) poszerzono zakres kryminalizacji niewłaściwego postępowania z odpadami (art. 183 § 1 k.k.). Po zmianie odpowiedzialność jest możliwa, gdy zachowanie sprawcy może spowodować jakiekolwiek zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym. Przed zmianą zniszczenie to musiało być "w znacznych rozmiarach". Nowe przepisy obowiązują od 6 września 2019 roku.


Kryminalizacja  nielegalnych lub przeprowadzonych z obejściem prawa adopcji dzieci

 

Zmiany wprowadziła także ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 2128). Polegają one na kryminalizacji nielegalnych lub przeprowadzonych z obejściem prawa adopcji dzieci. W tym celu w art. 211a k.k. spenalizowano zarówno zachowanie osoby wyrażającej zgodę na adopcję swojego dziecka (§ 2), jak i zachowanie osoby wyrażającej zgodę na adopcję dziecka przez siebie (§ 3).

 

Ponadto dodano definicję adopcji (art. 115 § 22a k.k.). Adopcją jest nabycie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem przez inną osobę niż ta, od której dziecko pochodzi.

 

Podstawa prawna:
Art. 86, art. 87 , art.  115, art. 183 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1950).
 
 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.