Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Znowu potrzebni są referendarze sądowi
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Pełnomocnictwo domniemane w postępowaniu administracyjnym

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dzisiejsze opracowanie poświęcamy zagadnieniu postępowania administracyjnego i problemowi pełnomocnictwa domniemanego.

Pełnomocnictwo domniemane w postępowaniu administracyjnym

Pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym

 

Co do zasady, strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Zasadą jest również to, że pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

 

Pełnomocnictwo domniemane

 

 W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
W art. 33 § 4 k.p.a. mamy więc do czynienia z istnieniem łącznie trzech przesłanek, tj. oceny czy dana sprawa jest mniejszej wagi, oceny kogo należy zaliczyć do najbliższej rodziny lub domownika oraz oceny czy nie ma wątpliwości odnośnie reprezentowania strony i jego zakresu, tzn. należy mieć przekonanie, iż interesy pełnomocnika są zgodne z interesami osób których reprezentuje. Badanie powyższych elementów jest pozostawione do uznania organu.

 

Ocena wagi sprawy jako przesłanka zastosowania instytucji pełnomocnictwa domniemanego

 

Ocena wagi sprawy należy do organu administracji publicznej, jednakże organ winien wziąć pod uwagę, czy wynik sprawy może mieć wpływ na sytuację prawną członka najbliższej rodziny lub domownika strony. W przypadku uprawdopodobnienia, że wynik postępowania może dotyczyć ww. osób organ powinien zażądać pełnomocnictwa. Artykuł 33 § 4 k.p.a. odnosi się do przypadków prostych życiowych spraw, niemających charakteru majątkowego.

 

 

 

Odstąpienie od żądania pełnomocnictwa

 

Pamiętajmy, że z przepisu art. 33 § 4 k.p.a. nie wynika, że członek najbliższej rodziny strony postępowania może działać za stronę bez stosownego pełnomocnictwa. Przepis ten wskazuje jedynie, że organ może zaniechać żądania pełnomocnictwa (które zatem musi istnieć), przy spełnieniu określonych przesłanek:

  • rozpatrywana sprawa jest sprawą mniejszej wagi,
  •  pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony;
  • nie ma wątpliwości, co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

 

Podstawa prawna:
Art. 32, art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm).

 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.