Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Egzamin adwokacki i radcowski 2019. Dane liczbowe
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Nadchodzi duża reforma procesu cywilnego i karnego. Przedstawiono jej założenia

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

W dniu 5 grudnia Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało kolejne zmiany legislacyjne w obszarze sądownictwa, które tym razem mają objąć podstawowe założenia procesu karnego i cywilnego.

Nadchodzi duża reforma procesu cywilnego i karnego. Przedstawiono jej założenia

Wyrok po jednej rozprawie

 

Regułą w mniej skomplikowanych sprawach cywilnych ma być tylko jedna rozprawa, na której zapadnie wyrok. Temu ma służyć wprowadzenie posiedzenia przygotowawczego i obowiązku pisemnej odpowiedzi na pozew.

 

Obowiązkowa odpowiedź na pozew

 

Pozwany w procesie cywilnym będzie zobowiązany do tego, by jeszcze przed rozpoczęciem postępowania pisemnie odnieść się do zarzutów z pozwu. To – zdaniem Ministerstwa -  pozwoli sędziemu na wcześniejsze zapoznanie się z argumentami obu stron, występowanie w roli rozjemcy, a jeśli nie dojedzie do ugody – to sprawne przygotowanie planu rozprawy i wcześniejsze wezwanie stron do uzupełnienia dowodów.


Obowiązkowe posiedzenie przygotowawcze

 

Sprawa w sądzie cywilnym rozpocznie się od posiedzenia przygotowawczego. Sędzia będzie zabiegał o zawarcie przez strony ugody lub przystąpienie do mediacji.

 

Wyznaczenie terminów kolejnych rozpraw przez sędziego

 

Jeśli ogłoszenie wyroku w procesie cywilnym nie będzie możliwe już na pierwszej rozprawie, to sędzia na posiedzeniu przygotowawczym będzie zobowiązany od razu wyznaczyć kilka następujących bezpośrednio po sobie terminów rozpraw. Tak aby nie było wielomiesięcznych przerw między nimi.

 

Zeznania składane na piśmie

 

Zdaniem Ministra, przyspieszeniu cywilnych postępowań ma służyć rozszerzenie możliwości składania zeznań na piśmie. Będzie dotyczyć stron postępowania i świadków, którzy nie mogą stawić się na rozprawę, np. ze względu na pobyt za granicą.

 

Zasądzenie dwukrotnie wyższych odsetek od zasądzonej kwoty i podwojone koszty procesu

 

W przypadkach celowego przewlekania cywilnych postępowań będzie można zasądzić wobec strony stosującej wybiegi prawne nawet dwukrotnie wyższe odsetki od zasądzonej kwoty i podwojone koszty procesu.

 

 

Koniec instytucji zażaleń

 

Jak stwierdził MS, zmiany w prawie cywilnym mają prowadzić do wyeliminowania praktyk polegających na niekończącym się składaniu zażaleń w tych samych sprawach, mimo że sąd je odrzuca.

 

Ponawiane zażalenia w już rozstrzygniętych sprawach będą włączane do akt bez wydawania przez ten sam sąd ponownych decyzji. Tak samo będą traktowane inne wnioski procesowe składane w celu przewlekania postępowania, np. o wykładnię, sprostowanie czy uzupełnienie orzeczenia albo ponawiane wielokrotnie wnioski o wyłączenie sędziego. Nieuwzględnione zażalenie pozostaną w aktach i mogą być dla stron powodem podważenia wyroku w drugiej instancji.


Ustalenie zalecanego terminu rozpoznania sprawy, gdy jej stroną jest przedsiębiorca

 

Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało, że usprawnieniu postępowań w sprawach gospodarczych, w których stronami są przedsiębiorcy, będą służyć szybsze procedury i ustalenie zalecanego terminu rozpoznania sprawy, który ma być krótszy niż sześć miesięcy. Jak wyjaśnia MS, firmy są profesjonalnie przygotowane do prowadzenia spraw prawnych i dysponują pełną dokumentacją związaną ze swoją działalnością, dlatego sprostanie przyśpieszonym procedurom zwykle nie jest dla nich problemem. Jeśli jednak uznają przyspieszony tryb  za niekorzystny dla siebie, będą mogli wnieść o skorzystanie ze „zwykłego” postępowania.

 

Ustalenie sądu właściwego

 

Osoby składające pozwy przeciwko firmom, które mają siedziby z dala od ich miejsca zamieszkania, nie będą musiały stawiać się w sądach właściwych ze względu na miejsce zarejestrowania firmy. Jak podaje MS, same będą mogły wybrać, czy ich pozew rozpatrzy sąd mieszący się w ich miejscowości albo w pobliżu, czy też tam, gdzie firma ma siedzibę. A jeśli firma złoży pozew przeciwko klientowi, np. za nieopłacony rachunek, to sprawa będzie rozpatrywana przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania klienta, a nie np. w Warszawie, gdzie mieści się ta firma.

 

Uzasadnienie wyroku będzie częściowe

 

W pisemnych uzasadnieniach wyroków sędziowie nie będą musieli przepisywać treści zeznań i dokumentów z akt sprawy ani cytować orzeczeń Sądu Najwyższego – wystarczy zarysowanie istoty problemu. Nie będą też musieli odnosić się do całości rozstrzygnięcia. To strona, która wniesie do sądu o sporządzenie pisemnego uzasadnienia, określi, czy oczekuje na piśmie pełnego uzasadnienia, czy tylko we fragmencie odnoszącym się do tej części wyroku, od której zamierza się odwołać.

 

Koniec z odczytywaniem akt w sprawach karnych

 

Sędziowie nie będą zmuszeni w sprawach karnych do odczytywania na rozprawie kart spraw. Dziś mają taki obowiązek. Zdaniem MS, w przypadku skomplikowanych spraw, gdy na stół sędziowski trafiają setki tomów akt, wydłuża postępowania nawet o miesiące.

 

Zmiany w ogłaszaniu wyroków karnych

 

W sprawach karnych sędziowie nie będą również ogłaszać wyroków i postanowień na posiedzeniu, na które nikt się nie stawił. Dziś muszą to robić, nawet jeśli poza sędzią nie ma nikogo na sali.


Choroba oskarżonego nie wstrzyma procesu – będzie się toczył pomimo jego nieobecności

 

Rozstrzygający w sprawach karnych sąd będzie mógł przesłuchać świadków i przeprowadzić inne zaplanowane dowody mimo nieobecności oskarżonych. Dziś musi wyznaczyć kolejny termin rozprawy, jeśli podsądni np. przebywają na zwolnieniu lekarskim.

 

Prekluzja dowodowa w sprawach karnych

 

Złożony po terminie wniosek dowodowy w sprawie karnej, np. dokument czy powołanie świadka, ma być co do zasady odrzucany.

 

Rezygnacja z przesłuchań wszystkich pokrzywdzonych

 

Nowelizacja kodeksu postępowania karnego zwalnia prokuraturę czy policję z obowiązku przesłuchania wszystkich pokrzywdzonych w sprawie.


Odczytanie zeznań zamiast przesłuchania

 

Żeby nie przewlekać rozpraw w sprawach karnych, sąd będzie mógł zrezygnować z przesłuchania świadków, o których wiadomo, że nie wniosą do sprawy nic istotnego. Wystarczy odczytanie zeznań takiego świadka złożonych przed prokuratorem. O odczytaniu zeznań zamiast przesłuchania zadecyduje sąd.


Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.