Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ostateczne wyniki egzaminów zawodowych 2019
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Egzamin wstępny na aplikacje: Zmiany w prawie karnym

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Rozpoczynamy serię opracowań, która pozwoli należycie przygotować się do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze. Jesienne egzaminy coraz bliżej, a ulubionym zagadnieniem egzaminatorów są ostatnie, najnowsze zmiany w prawie. Dzisiejsze opracowanie poświęcamy zmianom w prawie karnym, które nastąpiły w ostatnim roku.

Egzamin wstępny na aplikacje: Zmiany w prawie karnym

Zmiany w instytucji obrony koniecznej

 

Do art. 25 KK, regulującego instytucję obrony koniecznej, dodano § 2a, uchylający karalność przekroczenia granic obrony koniecznej w sytuacji, gdy przekroczenie to nastąpi przy odpieraniu bezprawnego zamachu, polegającego na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo na przylegający do nich ogrodzony teren. Uchylenie karalności nie ma jednak zastosowania do sytuacji, w których przekroczenie granic obrony koniecznej byłoby rażące, np. sposób obrony czy też użyte w tym celu środki byłyby oczywiście niewspółmierne do zagrożenia wynikającego z zachowania napastnika. W nowym brzmieniu art. 25 KK brzmi następującą:

 

§  1.  Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.
§  2.  W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
§  2a.  Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo na przylegający do nich ogrodzony teren lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące.
§  3.  Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu.
 

Zmiana weszła w życie 19 stycznia 2018 r.

 

Przestępstwo naruszenia zakazu handlu w niedzielę

 

Do Kodeksu karnego dodano przepis sankcjonujący przestępstwo naruszenia przepisów o zakazie handlu w niedziele i święta. Zgodnie z nim, za złośliwe lub uporczywe łamanie tego zakazu poprzez powierzanie pracownikowi wykonywania pracy w handlu (lub czynności związanych z handlem) w niedziele i święta, sprawcy grozi kara grzywny lub kara ograniczenia wolności. Taką samą karą zagrożone jest zmuszanie pracownika do pracy w handlu w Wigilię i Wielką Sobotę po godzinie 14.00. Dodany art. 218a KK brzmi następująco:


Kto, złośliwie lub uporczywie:

  1. wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta, powierza wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu,
  2. wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem po godzinie 1400 w dniu 24 grudnia lub w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy, powierza wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

 

Nowy przepis wszedł w życie 1 marca 2018 r.

 

 

Orzeczenie zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi

 

Ze względu na konieczność szczególnej ochrony dobra małoletnich, wprowadzono obowiązek orzeczenia zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego. Zakaz powinien być orzeczony na czas określony albo dożywotnio. Znowelizowany art. 41 § 1a brzmi następująco:

Sąd może orzec zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi na czas określony albo dożywotnio w razie skazania na karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu na szkodę małoletniego. Sąd orzeka zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi na czas określony albo dożywotnio w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego.

 

Zmiana weszła w życie 1 października 2017 r.

 

Podstawa prawna:
Art. 25, art. 42, art. 218a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2204).
 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.