Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: EGZAMIN RADCOWSKI 2019. Zadanie z prawa gospodarczego
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Praca w sądach powszechnych

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Po raz kolejny w sądach pojawiły się wakaty. Gdzie i kogo brakuje tym razem?

Praca w sądach powszechnych

Wakaty na stanowiskach sędziego

 

Wolne stanowiska sędziowskie znajdziemy w sądach apelacyjnych, okręgowych i rejonowych.

 

Wakaty w sądzie apelacyjnym i okręgowym

 

Jeden sąd apelacyjny poszukuje sędziego, a jest to Sąd Apelacyjny w Warszawie (1 stanowisko). Podobnie jest w Sądzie Okręgowym w Koszalinie. Tam również wolne jest 1 stanowisko.

 

Wakaty w sądzie rejonowym

 

Wolne stanowiska sędziowskie znajdziemy w następujących sądach rejonowych:

  • Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie - 1 stanowisko;
  • Sąd Rejonowy w Jarocinie - 1 stanowisko;
  • Sąd Rejonowy w Nowym Sączu - 1 stanowisko;
  • Sąd Rejonowy w Opocznie - 1 stanowisko;
  • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie - 1 stanowisko.

 

Powołanie sędziego sądu powszechnego

 

Sędziów sądów powszechnych do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, w terminie miesiąca od dnia przesłania tego wniosku.

 

Sędziowie sądów powszechnych są powoływani na stanowiska:

  • sędziego sądu rejonowego;
  • sędziego sądu okręgowego;
  • sędziego sądu apelacyjnego.

 

Zgłoszenie kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie

 

Każdy, kto spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego sądu powszechnego, może zgłosić swoją kandydaturę na jedno stanowisko sędziowskie w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia. Zgłoszenia kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie oraz innych czynności w toku postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim kandydat dokonuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego to postępowanie, zwanego dalej "systemem teleinformatycznym", dostępnego na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa.

 

Dodatkowe wymagania wobec kandydatów na wolne stanowisko sędziowskie zajmujących stanowiska sędziowskie, prokuratorskie lub wykonujących zawody prawnicze

 

Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który zajmuje stanowisko sędziego sądu powszechnego, sędziego sądu administracyjnego albo sędziego sądu wojskowego, do karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt stu spraw sądowych różnych kategorii, w których rozpoznawaniu brał udział, a w przypadku mniejszej liczby spraw - wykaz sygnatur akt wszystkich spraw.

 

Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który zajmuje stanowisko prokuratora, do karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt stu spraw, w których prowadził lub nadzorował postępowanie przygotowawcze, sporządził akt oskarżenia lub środki zaskarżenia albo występował przed sądem lub składał pisma procesowe, a w przypadku mniejszej liczby spraw - wykaz sygnatur akt wszystkich spraw.

 

 

Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który wykonuje zawód adwokata lub radcy prawnego albo zajmuje stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, do karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt stu spraw sądowych różnych kategorii, w których występował w charakterze zastępcy procesowego, a jeżeli występował w mniejszej liczbie spraw - wykaz sygnatur akt wszystkich spraw, ze wskazaniem sądów, w których sprawy te toczyły się lub toczą, a także odpisy wszystkich, jednak nie więcej niż stu, opinii prawnych i innych dokumentów sporządzonych w związku ze stosowaniem lub tworzeniem prawa; starszy radca i radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej dołączają ponadto opinię przełożonego.

 

Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który wykonuje zawód notariusza, do karty zgłoszenia dołącza wykaz stu aktów notarialnych obejmujących różne kategorie spraw, a jeżeli sporządził mniejszą ich liczbę - wykaz wszystkich aktów.

 

Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który ma tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, do karty zgłoszenia dołącza wykaz publikacji wraz z opiniami recenzentów, jeżeli były sporządzone, odpisy sporządzonych opinii prawnych oraz charakterystykę osiągnięć w zakresie kształcenia kadr lub dorobku naukowego.

 

Do karty zgłoszenia kandydat może dołączyć także inne dokumenty popierające jego kandydaturę, w szczególności opinie i rekomendacje.

 

Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Sprawiedliwości
 

Podstawa prawna:
Art. 55, art. 57, art. 57a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U.2018.23 ze zm.). 

 

Data: 12.04.2018 10:17
Autor/źródło: Zespół portalu sPrawnik.pl
Kategoria: Prawo, Kariera, Aplikacje, Gorące tematy, Studia, Zawody prawnicze
Słowa kluczowe: sądy powszechne, sąd rejonowy, sąd apelacyjny, sąd okręgowy, apelacja, wolne stanowiska sędziowskie, notariusz, adwokat
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.