Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: W życie weszły nowe przepisy o komornikach sądowych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Etapy postępowania upadłości konsumenckiej

5/5 z 3 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Instytucja upadłości konsumenckiej dedykowana jest osobom zadłużonym oraz niewypłacalnym, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe może doprowadzić do częściowego lub całkowitego umorzenia długów. Aby starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy spełnić szereg warunków, które każdorazowo i indywidualnie ocenia sąd.

Etapy postępowania upadłości konsumenckiej

Częste wątpliwości budzi sposób przeprowadzania upadłości oraz jej kolejne etapy. Jak wyglądają i czego możemy się po nich spodziewać? Co musimy zrobić w pierwszej kolejności, i jak ogłosić upadłość konsumencką?

 

 

Podstawowym krokiem jest sporządzenie stosownego wniosku. Jego późniejsze złożenie do odpowiedniego sądu rozpoczyna pierwszy etap postępowania upadłościowego tzw. postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. W tym momencie sąd bada, czy wniosek został wypełniony zgodnie z wymogami formalnymi, czy zawiera wszelkie niezbędne informacje, zgodne ze stanem faktycznym i czy rzeczywiście zachodzą przesłanki, by ogłosić upadłość. Następnie zostanie sprawdzone, czy dłużnik nie dopuścił się rażącego niedbalstwa, nie zadziałał celowo na swoją niekorzyść. Istotne jest na przykład to, czy wiedząc o niemożliwości spłaty zobowiązań, nie zaciągał kolejnych pożyczek, nie żył ponad stan. Sąd wnikliwie weryfikuje, czy uwzględnieni zostali wszyscy wierzyciele i należności względem nich powstałe, czy dłużnik nie zataił żadnych informacji. Ważne jest, aby uzasadnić swój wniosek, wskazać okoliczności, w których doszło do niewypłacalności, udowodnić, że nie ma w tym umyślnej winy konsumenta, że powodem dostania się w spiralę długów, były zdarzenia losowe, których nie sposób było uniknąć, np. choroba, nagłe rozwiązanie stosunku pracy, śmierć bliskiej osoby, kalectwo. No i wreszcie pada pytanie, jak sąd ustosunkuje się do złożonego wniosku? Jest kilka opcji:

  • odrzucenie wniosku, jeśli pojawiły się jakieś błędy, braki, nieścisłości; przysługuje tu zażalenie, na wskazanych w pouczeniu zasadach,
  • wezwanie konsumenta na rozprawę, w celu wyjaśnienia wątpliwości,
  • oddalenie wniosku, jeśli zachodzą negatywne przesłanki; tu również przysługuje zażalenie na decyzję, według pouczenia,
  • sąd ogłasza upadłość, a zatem spełnione zostały wszystkie wymogi; wniosek był wypełniony poprawnie, dostarczono niezbędnych informacji, istnieją przesłanki, by ogłosić upadłość.

 

Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości kończy pierwszy etap postępowania. Czas na właściwe postępowanie upadłościowe. Ta część postępowania należy do syndyka i sędziego- komisarza. Konsument ma obowiązek współpracować z syndykiem, informując go o całym posiadanym majątku, udostępniając niezbędną dokumentację. Syndyk ustali skład masy upadłościowej (nieruchomość, wartościowe przedmioty, sprzęt RTV i AGD, samochód, część wynagrodzenia), sporządzi listę wierzytelności, a następnie dokona sprzedaży jej składników. Po uzyskaniu określonej kwoty, możliwa będzie spłata wierzytelności. Oczywiście i tutaj sytuacja nie zawsze jest taka sama. Możemy bowiem mieć do czynienia z konsumentem, który:

  • posiada majątek i może dokonywać spłat,
  • nie posiada majątku, ale spłat może dokonywać,
  • nie posiada majątku i nie jest w stanie dokonywać spłat.

 

Jak wynika z powyższego, proces upłynniania majątku, może zachodzić tylko w pierwszym przypadku. Inaczej – w dwóch pozostałych. Etap właściwego postępowania upadłościowego zakończy się więc albo ostatecznym podziałem masy (czyli istniał majątek), albo przez zatwierdzenie listy wierzytelności, jeśli majątku nie było. To również jedyny moment, kiedy może dojść do zawarcia porozumienia z wierzycielami. W tym celu musi zostać wezwane zgromadzenie wierzycieli (na wniosek upadłego), na którym przedstawiony zostanie plan układu. Jeśli wierzyciele zaakceptują propozycje i układ będzie zawarty, postępowanie upadłościowe zakończy się w tym miejscu.

 

 

Ostatnim elementem postępowania upadłościowego jest ustalenie planu spłat przez sąd. Aby do tego doszło, sąd wysłucha najpierw upadłego, wierzycieli i syndyka. Wszystko to odbywa się podczas rozprawy, a konsument może zawsze zgłosić zażalenie na ustalony plan spłat. Czym jest ów plan? To nic innego, jak lista wierzytelności, które pozostały do spłacenia, czas, w jakim mają zostać spłacone, wysokość rat. To po prostu harmonogram, którego upadły musi się ściśle trzymać. Teraz dowie się także, jaka część długów zostanie umorzona po zrealizowaniu planu spłat. Warunkiem oddłużenia jest bowiem rzetelne przeprowadzenie planu. Spłaty muszą następować regularnie, dobrowolnie. W ciągu tego okresu należy przygotowywać raporty, ściśle przestrzegać wymagań. Tylko sumienne wykonanie planu, gwarantuje uwolnienie od długów. Od tej pory wszystko zależy od upadłego. Musi zrealizować plan, wykonać go bezbłędnie, by uzyskać upragniony spokój, czyli oddłużenie.

 

Bywają jednak sytuacje, gdy dalsze postępowanie będzie przebiegało inaczej. Chodzi o przypadek, kiedy z sytuacji upadłego jasno wynika, że nie jest on w stanie realizować żadnych spłat. Oczywistym jest, iż wtedy plan nie zostanie ustalony; umorzenie następuje bez przygotowywania planu spłat wierzycieli.

 

 

 

Należy pamiętać, że sąd zakończy postępowanie bez oddłużenia, jeśli upadły nie będzie współpracował z syndykiem, dokonywał spłat, wykonywał innych ustalonych obowiązków, zatai istotne informacje, a także wtedy, gdy w trakcie postępowania okaże się, że zachodzą jednak negatywne przesłanki. Więcej informacji na temat upadłości konsumenckiej można znaleźć na serwisie https://spiralazadluzenia.pl

Data: 29.01.2018 11:49
Autor/źródło: Autor zewnętrzny
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: syndyk, postępowanie upadłościowe, upadłość konsumencka, dług
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.